Gramsci, Freire ve Yetişkin Eğitimi (Dönüştürücü Eylem Fırsatları) – Peter Mayo

Bu kitap, radikal eğitim, eleştirel pedagoji ve radikal yetişkin eğitimi alanında en çok referans alınan iki büyük duayen olan Antonio Gramsci (1891-1937) ve Paulo Freire (1921-1997) üzerine karşılaştırmalı olarak yapılmış bir araştırmadır. Bu kitapla, Gramsci ve Freire’nin radikal yetişkin eğitimi açısından daha anlaşılabilir ve karşılaştırılabilir hale gelecektir.

Peter Mayo’nun bu çalışması Dönüştürücü Yetişkin Eğitimi Kuramının gelişimine ciddi bir katkıda bulunmuştur. Beş dile çevrilen elinizdeki bu kitap, radikal eğitim, eleştirel pedagoji ve dönüştürücü yetişkin eğitimiyle ilgilenenler için temel bir yapıt niteliğindedir.

Türkiye’de radikal eğitim, eleştirel pedagoji ve yetişkin eğitimi alanının gelişmesine paralel olarak konuyla ilgili çalışmaların (çeviri kitaplar, makaleler, dergiler) sayısı hızla artıyor. Alanında geniş bir çalışma olan bu kitap, radikal eğitim, eleştirel pedagoji ve yetişkin eğitimi literatürüne önemli katkılar sunuyor…
(Tanıtım Bülteninden)

Kitabın Künyesi
Gramsci, Freire ve Yetişkin Eğitimi
(Dönüştürücü Eylem Fırsatları)
Peter Mayo
Çeviri:Ahmet Duman
Ütopya Yayınevi / Eğitim Dizisi
Ankara, Mayıs 2011, 1. Basım
254 sayfa

Yorum yapın

Daha fazla Eğitim
Şimdiki Çocuklar Harika – Aziz Nesin

"Bu romanı, salt çocuklar için değil, anababalarla öğretmenler için de yazdım." Aziz Nesin Şimdiki Çocuklar Harika, Aziz Nesin'in 1967'de yazdığı...

Kapat