Grev – Jeremy Brecher

Jeremy Brecher bize bir armağan ve bir alet verdi. Bu kitapta tarihimizin kuvvetli ve betimleyici bir armağanı yatıyor: Yoğun ve yaratıcı militan mücadelenin bir armağanı. Bu hikâyenin içinde, bu mücadeleyi daha iyi anlamamıza ve yorumlamamıza yardım edecek, başka dünyalar kurmakta kullanabileceğimiz bir alet. Bizler, yani işçiler, kolay tanımlanır bir kategoridir –çalışanlarımızın bazıları hayatta kalmak için çalışmaya mecburdur ve toplumdaki hemen hiçbir şey hakkında karar vermez: ne yapılsın, ne kadar, kim üretsin, nerede üretelim. Occupy’da bahsedilen bu %99’dur.
Grev! bize tarihimizi, yani tarihi yapanlar, savaşçılar, düş kuranlar ve dünyayı değiştirenler olarak rolümüzü geri verir. Genellikle bizden gizlenen bir tarih.
Grev!’in yenilenmiş baskısında bulacağınız grevler ve mücadelelerin anlatımı, tarihin tam bu anına –Occupy, Wisconsin, göçmen hakları hareketliliği ve küresel finans kurumlarına karşı doğrudan eylemlere– denk düşer; Jeremy Brecher’ın “mini devrimler” dediği şeylerle dolu çağdaş tarih. Bazen geçmişle ilişkimizde devlerin omuzlarında oturduğumuz söylenir. Bu kitap, gerçekten, başka bir dünya için savaşan ve onu yaratan sıradan insanlarla omuz omuza durduğumuzu gösteriyor.
Grev! hepimiz için ve özellikle savaşçılar, örgütçüler ve hayal kuranların bugünkü ve gelecekteki kuşakları için bir armağandır. Bu sayfalarda tarihimizi okuyoruz, onun içindeki yerimizi buluyoruz, kitlesel grevlerden ve mini devrimlerden öğreniyoruz ve oradan omuz omuza geleceğe yürüyoruz.

Marina Sitrin

OKUMA PARÇASI

Grev!’e Övgüler
“Grev!’in yeni baskısıyla Jeremy Brecher bize bugüne kadarki ABD
emek tarihini sunuyor. 1877’deki Büyük Kargaşa’dan 1977’deki UPS
taşımacılar grevine kadar kitlesel işçi sınıfı eylemleri ve örgütlenmelerinin tarihi burada. Örgütlü işçilerin ve sınıf temelli bir toplumsal
hareketin gücünü bir kez daha keşfeden yeni bir kuşak için Brecher,
emek hareketi ve ABD tarihine önemli ve eleştirel bir perspektif
sunuyor. ‘ABD’de emeğin dirilişi’ manşetlerinin ardındakini bilmek
isteyen herkes için Grev! temel bir okuma kaynağıdır.”
Elaine Bernard, Harvard Üniversitesi Sendika Programı,
yönetici müdürü
“Son yirmi beş yıldır Amerikan emek tarihini merak eden herkes
önce Grev!’e başvurdu. Yakın tarihli olay ve deneyimlerin kapsamlı
incelenmesinin eklendiği bu yeni yıldönümü baskısı, kitabın Amerikan
8
Grev!
işçi sınıfının ‘gizli tarihini’ araştıran yeni kuşak işçi ve öğrencilerin
başvuracağı ilk kaynak olacağını garanti eder.”
Peter Rachelff, Hard-Pressed in the Heartland: The Hormel
Strike and the Future of the Labor Movement kitabının
yazarı
“Grev!1934’te Minneapolis sokaklarından 1960’lardaki Vietnam Savaşına, yoksulluğa ve ırkçılığa karşı kitlesel gösterilere, İllinois Decatur’da
1990’ların savaş alanına kadar, işçi mücadelesinin gerçek köklerini
gösterir… Jeremy Brecher’ın altta yatan mesajı kuvvetli: Biz kendilerini
efendilerimiz belleyenlere karşı çıkmadıkça, işçiler sömürülecek ve
hakarete uğrayacak.”
Dan Lane, aktivist ve lokavtla atılmış Staley işçisi
“Jeremy Brecher’ın Grev!’i II. Dünya Savaşı’ndan bu yana emek tarihi
üzerine yayımlanmış en önemli kitaplardan biri. Yeni emek mücadelelerinin çok ihtiyaç duyulan tarihi. Fakat onu vazgeçilmez kılan, hem
şirket gücüne hem de sendika bürokrasisine direnen sıradan insanların
bakış açısı ve ruhu. Tüm sınırları aşan işçi topluluğu dayanışması üzerindeki vurgusu kesinlikle zamanımızda en çok ihtiyaç duyulan şey.”
Howard Zinn, A People’s History of the United States kitabının yazarı
“Muhteşem… kesinlikle Amerikan genel grevleri üzerine şimdiye dek
yayımlanmış en iyi tek ciltlik özet.”
Washington Post
“Grev! zamanımızda Amerikan emek hareketinin tarihiyle ilgili en
önemli kitap. Jeremy Brecher bize şu âna kadarki tarihi sundu, yeni
bir kuşağı emek mücadelesinin bu yeni dönemine hazırlamak için
tam zamanında.”
Dick Flacks, California Üniversitesi, Santa Barbara
“Bir emek ve sol kanat klasiği olan Jeremy Brecher’ın Grev!i, on yıllardır on binlerce okuru eğitmişti ve şimdi yeniden karşımızda, her
zamankinden de iyi.”
Paul Buhle, Marxism in the United States: Remapping
the History of the American Left ve Robin Hood: People’s
Outlaw and Forest Hero kitaplarının yazarı
9
“Grev! 1972’de ilk yayımlandığında, standart emek tarihi uyuşturucusuna karşı yararlı bir panzehir oldu. Mağdur ya da iddiaya göre zaman
zaman devlet ya da şirket eli açıklığının yararlanıcısı olmaktan öte
işçiler, Brecher’ın heyecan verici, canlandırıcı vuruşlarla gösterdiği
gibi, tüm insanlığın iyileştirilmesi için dünyayı değiştirme gücüne
sahip olmanın yanı sıra, en iyi anlarında, bunu demokratik, katılımcı
şekilde yapmaya da muktedirdir.”
Michael Goldfield, The Color of Politics: Race and the
Mainsprings of American Politics kitabının yazarı
“Jeremy Brecher son çeyrek yüzyıla, kitlesel grev dönemleri arasındaki
bir geri çekilme ve dağınıklık zamanı olarak bakıyor. Yeni son bölümde
Pittson, Staley ve diğer öncü mücadelelerin hikâyesini anlatıyor. Bu
bölüm gelecek tarihçilere, daha geniş dayanışma ve daha militan taktiklerin doğduğu bir döneme kusursuz bir giriş olarak hizmet edecek.”
Staughton Lynd, Labor Law for Rank&Filer: Building
Solitarity While Staying Clear of the Law ve Wobblies and
Zapatistas: Conservations on Anarchism, Marxism and
Radical History kitaplarının ortak yazarı
“Brecher, yetenekli bir genç radikal tarihçi… sanayi grevlerinin canlı
bir tarihini sunuyor… Araştırması eksiksiz, sunumu berrak ve sıklıkla
sürükleyici… gücünü tutarlı bir bakış açısından alıyor.”
Publishers Weekly
“Heyecan verici bir Amerikan emek tarihi.”
New York Times Book Review, Yeni ve Tavsiye edilenler
listesi
“Amerikan deneyiminin nesnel, minimal taraflı bir çalışması… canlandırıcı bir tarih taslağı… emek tarihinin parlama anlarını canlandırıyor.”
Richard Lingeman, New York Times
“Fevkalade bir kitap. Umarım Amerikan emeğinin standart tarihi
olarak yerini alacaktır.”
Staughton Lynd, emek tarihçisi
“Bir toplumsal hareket olarak Amerikan emeği üzerine gördüğüm en
iyi kitap. Tarihe olduğu kadar sosyolojiye de önemli bir katkı. Brecher
kitlesel işçi eylemlerine odaklanarak, emek hareketinde sendikalar ve
10
radikal örgütlerin rolüne yeni bir ışık tutuyor. İyi yazılmış, iyi araştırılmış ve iyi savunulmuş. Toplumsal hareketler, politik sosyoloji ve
Amerikan toplumu üzerine ders kitabı olarak şiddetle tavsiye ederim.”
William Kornhauser, California Üniversitesi, Berkeley
“Mükemmel ve heyecan verici bir kitap.”
Fusion
“Mümkün olan en geniş dağıtıma layık, gerçekten etkileyici bir çalışma. 1877’den beri Amerikan işçilerinin büyük grevlerinin çoğunun
okunaklı ve büyük oranda doğru bir anlatımıyla aynı anda bugünün
sıradan insan mücadelelerinin son derece faydalı ve iyi araştırılmış
bir anlatımını sunuyor.”
David Montgomery, The Fall of the House of Labor: The
Workplace, the State, and American Labor Activism, 1865-
1925 kitabının yazarı
“Bilimsel, gerçekten heyecan verici.”
New York Times Book Review

Teşekkür

Yazmak kişisel bir proje olsa da bir kitap ancak birçok başka
insanın yardımıyla ortaya çıkar. Burada en dolaysız yardımı
olanlara teşekkür etmek istiyorum. Hemen hemen hepsi şu ya da
bu noktada hemfikir değildi, olgusal yanlışların ve yorumların
sorumluluğu tamamen bana aittir.
Bu kitabın ilk çalışmalarının çoğu Washington, DC’deki Institute for Policy Studies’te yapıldı. Enstitünün öğretim üyeleri,
öğrenciler, personel ve izleyicileri Grev!’i yazmaya hazırlandığım
yıllardaki eğitimime büyük katkı yaptı. Bana konuşmayı kesip
yazmaya başlamak için gerekli cesareti veren Marcus Raskin
de oradaydı.
12
Root&Branch dergisini çıkaran meslektaşların burada incelenen meseleyi anlamamda tek tek ve hep birlikte büyük
katkıları oldu.
Edward M. Brecher taslakları hazırlamak için ideal bir mekân
sağlamakla kalmayıp, ilk taslağı mavi kalemle titizlikle çizerek
kendi yazma deneyiminin kazançlarını bana aktardı.
Yazar ve sanatçı Sharon Hammer asıl nüshayı beceriyle hazırladı.
Louis M. Rabinowitz Vakfı’nın sağladığı bir ödenek araştırmamı finanse etmeye yardımcı oldu.
James H. Williams, Catherine Roraback ile Joel ve Jeanne
Stein, başka türlü elde etmesi zor olacak materyalleri bana
ödünç verdi.
Bir sürü başka insan ilk taslağı okuma ve yorumlamaya
zamanlarını vermekte son derece cömertti. Özellikle Stanley
Aronowitz, William Earl Brecher, Fred Gardner, Dorothy Lee,
Staughton Lynd, Paul Mattick, Jr. David Montgomery, Alan Rinzler, Steve Sapolsky ve Arthur Waskow’a teşekkür etmek isterim.
25. yıl baskısı kapsamındaki “Milenyum Arifesinde Amerikan
Emeği” bölümünün ilk taslağı üzerindeki yorumları için Elaine
Bernard, Tim Costello, Jill Cutler, Richard Flacks, Dana Frank,
Mike Goldfield, Paul Kumar, Staughton Lynd, Peter Rachleff,
Jerry Tucker Joe Uehlein ve John Yrchik’e teşekkürler.
Yeni bölüm “Tekyönlü Sınıf Savaşının Ötesi” üzerine yorumlar yapan Steven Ashby, Mark Bray, Frank Emspak, Fernando
Fasce, Becky Glass, Ryan Hill, Trish Kahle, Yates McKee, Peter Rachleff, Marcus Rediker, Peter Rugh, Nathan Schneider,
Bill Scott, Marina Sitrin, Brendan Smith, David Solnit ve Joe
Uehlein’a teşekkür ederim. Birçoğu anlatılan olaylara kişisel katılımlarına dayanan ayrıntılı bilgileri paylaşarak özel bir katkıda
bulundu. “Asgari Ücret Grevi”nden şarkı sözlerini kullanmama
izin verdiği için David Rovics’e özel olarak teşekkür ederim.
Kırk yıldır Grev!’in işlerini yapmaya yardım eden herkese
ve dört yayımcıya, özellikle de Anthony Arnove’a minnettarım,
onların çalışması ve desteği olmasaydı Grev! tamamen tarih
13
olabilirdi. Ayrıca bu yeni baskının yayımlanmasına yardım eden
PM Press’deki herkese teşekkür ederim.
Son olarak, yıllardır sayısız düzeltme ve son okumanın yanı
sıra yazarı tamamen tarih olmaktan koruyan Jill Cutler’a teşekkür ederim.

Önsöz – Marina Sitrin

Jeremy Brecher bize bir armağan ve bir alet verdi. Bu kitapta
tarihimizin kuvvetli betimleyici bir armağanı yatıyor; yoğun
ve yaratıcı militan mücadelenin bir armağanı. Bu hikâyenin
içinde, bu mücadeleyi daha iyi anlamamıza ve yorumlamamıza
yardım edecek bir alet veriliyor bize, başka dünyalar kurmakta
kullanabileceğimiz bir alet.
Biz, işçiler, kolay tanımlanır bir kategoridir, çalışanlarımız
hayatta kalmak için çalışmaya mecburdur ve toplumdaki hemen hiçbir şey hakkında karar vermez: Ne yapılsın, ne kadar
[yapılsın], kim üretsin, nerede üretelim. Occupy’da bahsedilen
bu %99’dur. Grev! bize tarihimizi; tarih yapanlar, savaşçılar, düş
16
kuranlar ve dünyayı değiştirenler olarak rolümüzü geri verir.
Genellikle bizden gizlenen bir tarih.
Grev!’in yenilenmiş baskısında bulacağınız grevler ve mücadelelerin anlatımı, tarihin tam bu ânına, Occupy, Wisconsin,
göçmen hakları hareketliliği ve küresel finans kurumlarına
karşı doğrudan eylemlere denk düşer; Jeremy Brecher’ın “mini
devrimler” dediği şeylerle dolu çağdaş tarih. Bu kitap bu mini
devrimleri aynı bağlama yerleştirir ve geçtiğimiz bir buçuk yüzyıldaki ABD kitlesel grevleriyle aynı tarihin bir parçası olarak
görür. Bu hepimizin mücadelesi, çalışan insanların mücadelesi,
bastırılmaya ve sessizleştirilmeye kolektif karşı çıkışımız, onun
yerine haysiyet, faillik ve gücü yaratmamızın tarihidir.
Bazen geçmişle ilişkimizde devlerin omuzlarında oturduğumuz söylenir. Bu kitap, gerçekten başka bir dünya için savaşan
ve onu yaratan sıradan insanlarla omuz omuza durduğumuzu
gösteriyor.
Önceki küresel adalet hareketinde olduğu gibi Occupy Wall
Street’deki bir katılımcı olarak, bu sayfalarda hareketimize atfedilen yaratıcılık gücünü kutluyorum. Kolektif buluşlarımızı,
politikalar yaratma ve uygulamanın yeni yollarını keşfedişimizi
seviyorum. Aynı zamanda sanırım hepimiz kendimizi çok sık
şimdiye, ileride olacakların numunesi olmaya öyle kaptırıyoruz ki, o sıradan insanlara, tarihteki kolektif devlere bakmayı,
günümüzü daha iyi temellendirmemize yardımcı olacaklarını
unutuyoruz. Bu kitap tam da bunu yapmayı hatırlamamıza
yardım ediyor.
Grev! hepimiz, özellikle savaşçılar, örgütçüler ve hayal kuranların bugünkü ve gelecekteki kuşakları için bir armağan. Bu
sayfalarda tarihimizi okuyoruz, onun içindeki yerimizi buluyoruz, kitlesel grevlerden ve mini devrimlerden öğreniyoruz ve
oradan omuz omuza geleceğe yürüyoruz.

Künye

Kitabın Adı: Grev
ISBN: 978-605-314-399-4
Baskı: 1.Baskı – 2019
Yayın No: 1330
Dizi No: 315
Sayfa: 560
Dizi: İnceleme
Son Okuma: Ahmet Batmaz
Yayıma Hazırlayan: Emel Kızılcık
Yazar: Jeremy Brecher
Kapak Tasarımı: Gökçe Alper
Dizgi: Esin Tapan Yetiş
Çeviri: Tamer Tosun
Ayrıntı Yayınları

Yazar Hakkında
Jeremy Brecher

Bir aktivist, belgesel yapımcısı da olan Jeremy Brecher esas itibariyle toplumsal hareketler ve emek tarihçiliği alanlarında çalışan bir tarihçi. Emek tarihi ve toplumsal hareketler hakkında epeyce kitabı mevcut. Kitap yazmanın yanı sıra, yıllardır toplumsal eylemlerde de aktif olarak yer alan Jeremy Brecher, nükleer silahsızlanma, insan hakları, uluslararası emek hakları, küresel ekonomik adalet, Vietnam’da barış, iklim koruması ve daha pek çok alanda hâlâ çalışmalar sürdürmekte.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here