İsyan Borusu (Kapitalizmin Yükselişi ve Siyasal Teori 1509 – 1688) – Neal Wood, Ellen Meiksins Wood

Neal Wood ve Ellen Meiksins Wood isimli yazarların ortak çalışması olan ?İsyan Borusu? adlı kitap, kapitalizmin yükselişe geçtiği on altıncı ve on yedinci yüzyıl Avrupa?sına uzanıyor. Bu yüzyılların, kültür ve dindeki devrimci gelişmeler kadar, kapitalizmin ve modern ulus-devletin yükselişine, giderek artan biçimde uluslararası hale gelen bir ekonominin oluşumuna ve modern sömürgeciliğin başlangıcına tanıklık ettiğini söyleyen yazarlar, söz konusu dönemin düşünürlerinin izini sürerek, günümüz dünyasını anlayabilmek adına, o yüzyıllardan ne öğrenilebileceğini araştırıyor. Thomas More, Thomas Smith, John Ponet, Richard Hooker, Thomas Hobbes ve John Locke, kitapta, fikirleri değerlendirilen düşünürlerden birkaçı.

“İçinde yaşadığımız dünya hakkında, on altıncı ve on yedinci yüzyılların siyasal düşünürleri ve toplumsal eleştirmenlerinden öğrenecek çok şey vardır. Bugün, liberalizm ya da sosyalizm gibi aşina siyasal ideolojilerimiz, kendi köklerinin izlerini, bu çalkantılı dönemde ortaya çıkan düşüncelere; devlet, hukuk, özgürlük, mülkiyet, haklar ve demokrosi gibi erken dönem modern kavramlara kadar götürebilirler.
Ayrıca bu düşünürler bize, kapitalizm hakkında da çok şey söyleyebilirler. Bizler sistemi, tartışmasız kabul ederken, onlar sistemin meydana gelişini gözlemlediler ve sistemin ürettiği muazzam toplumsal değişimlerden kaynaklanan aksamaları görüp yaşadılar. Bugün çok sayıda insan, kapitalizmi, evrensel ve kaçınılmaz bir doğa yasası olarak görürken, o zamanki insanlar için kapitalist mülkiyet ilişkileri doğal olmak dışında her anlama geliyordu. Bu ilişkilerin kurulması, her zaman mücadeleyi içeren bir süreçti ve mücadele içindeki tüm cephelerden bu ilişkiler hakkında öğrenecek şeylerimiz vardır. En azından, kapitalizmin ezeli ve ebedi olmadığını ve başka insani seçenekler olduğunu öğrenebiliriz. Son olarak, düzleyicilerden, Kazıcılardan ve diğer erken dönem modern radikallerden, özgürlük, eşitlik ve baskıcı iktidara karşı direnme konusunda halen öğrenecek çok şeyimiz vardır. Ancak bizler, ayrıca onların özgürleştirme projesini, modern kapitalizm tarafından girişi ve çıkışı tıkanmış hükümranlık alanlarına yaymaya ilişkin kendi yöntemlerimizi bulmak zorundayız.”

Kitabın Künyesi
İsyan Borusu (Kapitalizmin Yükselişi ve Siyasal Teori 1509 – 1688)
Neal Wood, Ellen Meiksins Wood
Çevirmen : Fahri Bakırcı
Epos Yayınları / İnceleme Dizisi
Baskı Tarihi: Kasım 2008
216 sayfa

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here