Kendimce / Aforizmalar 4 – Nejdet Evren

1. Cesaretle adım alamayanlar dünyayı bir tepsiye benzetirler; kenardan düşmemek için, hiç bir zaman bir adım ileriye gidemezler; kendi adımları etrafında döner-dururlar.

2. Cahilin cesareti acemilik, bilgeninki sınanmışlıktır; cahilde cesaret olmaz, bilge gereksinim duymaz.

3. İnsan öğrenirken yarattı, yaratırken öğrendi; yarattığının gölgesine sığınmak için onu yüceltti ve suçlu olanı belirlemek üzere üst-ben-ine başvurdu; oklar yeniden ve yine ona/insana çevrildi.

4. Sürekli geriye adım atıldığında, tırmanmaya gerek kalmaz.

5. Temel belirleyen olan sonsuz, biçimsiz bir özdür.

6. Görünen ile bilmek ayrışır; bilmek görünenden aşkındır.

7. Bilinç, insan türünün ayırt edici bir özelliğidir; vicdan ve utancı ondan ayırmak insanı yok etmektir.

8. Gitmek kolay, kalmak zor olandır.

9. Öz-ü kavramak susmaktır; belki de onun başkalaşımı ile bu böyledir.

10. İnsan önce kendini aramalı, bulabilirse bir ötekinde kendini daha sonra sorgulamalı; üç kefeli bir tartıda dengeyi sağlayabilmeli; yapamıyorsa, bir hayli düşünmeli…

11. Ruhun derinliği bedenin dar kalıbına sığmaz.

12. Özgürlük bahşedilmez; sökülerek alınır ve fakat toplumsal karşı-koyuma ayak-diremeyi bir yaşam biçimine dönüştürmeden bu asla gerçekleştirilemez.
13. Düşünce sorgulamaya, tartışma ve eleştiriye açık olandır; sorgulama, tartışma ve eleştiriyi kaldırdığınızda düşünce kalmaz; olmayanı savunmak ya da salt düşünce adına korumak ise düşüncesizliktir.

14. Korku duvarları aşıldığında eşik aşınır; işte o vakit/zaman düşünce tabu olmaktan çıkar…her daim/zaman düşüncenin kendinden korkulması bir tabu olarak var olacaktır.

15. İnsan uzaklaştıkça fark ettiği şeyi yakınında iken her zaman göremeyebilir.

16. İnsan, nerede doğacağına karar veremez, fakat nerede duracağına karar verebilir.

17. Alışkanlıklar yol göstermezler ve çoğunlukla yanıltıcıdırlar.

18. Düşünce yaydan çıkmış oktur; ucu olmayan ok, hiç bir hedefe ulaşamaz.

19. Susmak gerektiği yerde konuşmak bir fazlalıktır, konuşmak gerektiği yerde susmak ise olsa olsa acizliktir.

20. Başlamak için hiçbir zaman geç kalınmaz; gecikilmiş ise başlanmadığından değil başlanmamış/başlanamamış olunmasındandır.

21. Gizlenmek, yadırganacak bir edimi ön-koşul olarak içinde barındırır.

22. Özneleşmek, ötekinde gördüğü kendini farklılaştırmaktır.

23. Sanal fenomenler gerçek yaşam çelişkisi ile yüzleştiklerinde kırağı gibi buharlaşırlar; bu durum, o fenomenlere sanal-dışı bir gerçek yaşamın varlığına dair bilinç geliştirir.

24. Erkeğin iktidarı şiddetindedir; şiddet yok edildiğinde erkek yok olur; geriye kalan, insandır.

25. Neye karşı olduğunu bilmemek ne olduğunu bilmemektir; bilmemek, hem olumsuz hem de tehlikelidir; insan, ne olduğunu bildiği gün “kendini yarattı”.

26. Göbek bağı kesilmedikçe yeni hayat can bulamaz.

27. Yalnızlık, insanın kendi ile yaptığı sessiz konuşmadır; ağırlık yapmaz tam tersine bir hafiflik sağlar; farkında olmak yeter.

29. Bir başa gereksinim duyan, kuyruk olmaya hazırdır.

30. Ana/ataları ile guru duymayan çocuklar geleceklerini nasıl kurabilirler ki? hem de utancın yükünü taşımak zorunda olmadıkları halde…

31. İnsan, kendi ömrü ile ölçer zamanı; işte bu, en büyük yanılgıdır!

32. Sınıfsal kökeni olmayan hiç bir hareket, asıl hedefine ulaşamaz. Bu nedenle görünüşteki hedef ile pratik eylem arasında uzlaşmaz bir çelişki vardır.

33. Köklü değişim/dönüşümün sağlanabilmesi için yanılgıların toplamından bir kere olsun doğru bir sonuç çıkarmak gerekir.

Nejdet Evren
Tüm-zamanlar

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here