Küresel Krizin Anatomisi – Hayri Kozanoğlu

?Küresel Krizin Anatomisi?, Hayri Kozanoğlu?nun BirGün gazetesinde yayımlanan köşe yazılarını bir araya getiriyor. Kitabın ?Sunuş? kısmında, küresel krizin genel bir panoramasını çizen Kozanoğlu, devamındaki yazılarında da, bunalımı çok boyutlu bir bakışla irdeliyor. Krizin henüz başlarında bulunduğumuzu savunan yazar, 2007 krizinin, kapitalist küreselleşmenin ilk buhranı olduğunu ve etkisinin daha uzun süreceğini söylüyor. Kozanoğlu?nun yazıları, muazzam şiddetiyle tüm coğrafyaları, sektörleri ve toplumsal kesimleri etkileyen krizi farklı yönleriyle inceliyor.

2007 krizi, bir anlamda kapitalist küreselleşmenin ilk krizi; tüm coğrafyaları, sektörleri ve toplumsal kesimleri etkileyen topyekûn bir yaygınlıkta. Türkiye de bu krizin ortasında, tasarrufları yetersiz, sürekli dışa açık veren, beklenti yönetimi taktikleri izlemek dışında bir sanayileşme ufkuna, teknoloji geliştirme kapasitesine, sektörel önceliğe dayalı bir planlama paradigmasına sahip olmayan bir ülke olarak bedel ödemeye devam ediyor.

“Finansal sistemin 2001’de yaşadığı, vergi mükelleflerinin 35-50 milyar dolar arasında bir fatura ödediği ‘bankacılık krizi’ nedeniyle, bu defa kriz otomotiv, tekstil ve beyaz eşya başta olmak üzere üretim ekonomisinden patlak verdi ve daha da zamana yayılacağı tahmin ediliyor.”

“Umudum bu kitabın geniş bir okuyucu kitlesine ulaşması. Kitabım özellikle kapitalizme itirazı olanlara, daha eşit ve daha özgür bir ülke-dünya ütopyasını canlı tutanlara yeni bir şevk, taze bir heyecan katarsa, ne mutlu bana…”

Kitabın Künyesi
Küresel Krizin Anatomisi
Hayri Kozanoğlu
Agora Kitaplığı
Basım Tarihi : 09 – 2009
Sayfa Sayısı : 156

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here