Kurt Kapanı / Türkiye’de Faşizm – Rıdvan Turan

Faşizm bir rejimdir; iktisadi bir arka planı, iktisadi ve siyasal gerekçeleri vardır. En az bunlar kadar önemli olan bir başka şey de faşizmin sosyolojik niteliğidir. Kısaca bu kitapta ele alınan ve tartışılan sosyolojik arka plan ve birey tipolojisi, hem faşizm olgusunu daha iyi kavramamızı sağlayacak, hem de şimdiye dek yapılagelen dogmatik tespit ve açılımlardan da bir tarzda kopuşmamızı sağlayacaktır.

Elinizdeki bu çalışma, Türkiye’de milliyetçiliğin hangi siyasal toplumsal dinamik ya da dinamiklerin belirleyiciliği altında geliştiğini, bu gelişimin özgül yanlarını ya da dünyadaki diğer örnekleriyle ortak olan yanlarını analiz ederek okuyucuya sunuyor. Bu analizler, konu hakkında daha yeterli bir analitik çerçeve oluşturmaya ve bu analitik çerçeveyi bilimle test etmek suretiyle (Evrensel faşizm deney ve tespitleriyle) konu hakkında daha tutarlı bir sistem oluşturmaya; aynı zamanda bugünün daha iyi kavranmasına, geleceğin neler getirebileceğine dair bütünlüklü perspektifler oluşturmaya; daha da önemlisi bu olgu ile nasıl mücadele edileceği sorununa tutarlı siyasal cevaplar üretilebilmesine olanak sağlayan bir model sunuyor.

Rıdvan Turan, Türkiye’de faşist hareketin tarihsel gelişimini ve arka planını tutarlı, zihin açıcı bir yöntemle vermenin yanında; belki de gözden “bilinçli” olarak kaçırılmış bazı belge ve mektuplarla da “efsanevi” bazı kişiliklerin-hareketlerin gerçek yüzlerini ortaya çıkarıyor; ve yükselen otoriter-baskıcı eğilime karşı okuyucuya uyarıyor.
(Arka Kapak)

Kitabın Künyesi
Kurt Kapanı / Türkiye’de Faşizm
Rıdvan Turan
Ütopya Yayınevi / Araştırma İnceleme Dizisi
Önsöz: Temel Demirer
İstanbul, 2001
212 sayfa

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here