Kürtlerin Kapitalizm Öncesi Tarihi’nin Maddesi – Müslüm Erdoğan

“Asıl, insana yararlı olmak üzere değiştirilecek olan gerçeklik, elbet içinde bulunduğumuz şimdiki olaylardır. Ancak, şimdiki olaylardan hiçbiri daha önceki olayların diyalektik ürünü bulunmaktan çıkamaz. Her şimdiki olay, geçmiş olayların sonucudur. Bugünün gerçekliği, ister istemez dünün gerçekliklerinden çıkagelmiştir. Bugüne dek gelmiş geçmiş gerçekliklerin topuna birden bilim dilinde Tarih adı verilir.”

“… insancıl düşünce ve davranışın özü gerçeklik ise, gerçekliğin kökü Tarihtir.”

“Tarih: Kendisini inceler. Tümüyle insanlığın başından geçenlerdir.”
-Dr. Hikmet Kıvılcımlı, Tarih Tezi-

Müslüm Erdoğan, 1958 yılında Elbistan’da doğdu. Marmara Üniversitesi’nde 1981 yılında lisans, 1996 yılında, Siyaset ve Sosyal Bilimler dalında doktora diplomasi aldı. Gazete ve dergilerde Alevilik, Demokrasi ve Sosyalizm, Doğa ve Toplum, Kadın Sosyal Sınıfı, Kapitalizmin Güncel Sorunları (Kentleşme, Ulaşım, Yolsuzluk vb.), Ortadoğu, Üretim ve Tüketim Fetişizmi konularında makaleleri ve “Aşkın Masalı” (2004) isimli şiir kitabı yayınlandı. Dinler Prosesi, İslam’da Ekonomik ve Sosyal Adalet konuları üzerine çalışmaları devam etmektedir.
(Tanıtım Bülteninden)

Kitabın Künyesi
Kürtlerin Kapitalizm Öncesi Tarihi’nin Maddesi
Müslüm Erdoğan
Doruk Yayınları / Tarih Dizisi
Ocak 2013
272 sayfa

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here