Lice’den Paris’e Anılarım – Tarık Ziya Ekinci

Tarık Ziya Ekinci, 1925’te Lice’de başlayan yaşamında, Türkiye’nin yakın tarihinin tanığı ve öznesi oldu. Öncelikle Kürtlerin tarihinin… 1940’lar ve 1950’lerin gergin atmosferinde, ?Kürt uyanışı? veya ?Kürt aydınlanması? denen süreci yaşadı. 1960’larda ise bir Kürt aydını olarak, bu sürecin devamının aktörlerindendi. Türkiye İşçi Partisi (TİP) milletvekili ve yöneticisi olarak aynı zamanda 1960’lar solunun yükseliş devrinin bir parçası oldu. İkinci TİP’in kurucuları arasında yer alarak 1970’lerin sert siyasal mücadelelerine dahil oldu. 12 Eylül 1980 askerî darbesi sonrasında defalarca gözaltına alındı, tutuklandı, ardından yıllarca Fransa’da siyasi mülteci olarak yaşadı. 1980’lerden günümüze, Kürt kimliği ve Kürt sorunuyla ilgili tartışmaların içinde yer aldı. Lice’den Paris’e Anılarım tüm bu zengin deneyimi yansıtırken tanık olduğu tarihin eleştirel okumasını da yapıyor.
Kürt sorunu, sol ve siyasetten ibaret değil Tarık Ziya Ekinci’nin anıları.
Çocukluk ve gençliğinin Lice’si, Diyarbakır’ı var; öğrencilikten mülteciliğe gündelik hayat sahneleri var; hekimlik deneyimleri, dostluklar, insan halleri var? Dopdolu bir yaşamdan manzaralar ve hiç bitmemiş aktif bir siyasal tanıklığın muhasebesi?

Kitabın Künyesi
Lİce’den Paris’e Anılarım
Tarık Ziya Ekinci
İletişim Yayınları
Basım Tarihi : 12 – 2010
Sayfa Sayısı : 1064

Tarık Ziya Ekinci Hakkında Bilgi
( 1925) doktor, siyaset adamı, yazar
1925 yılında Diyarbakır?ın Lice ilçesinde doğdu. Türkçe?yi diğer arkadaşları gibi, ilçenin tek ilkokulunda öğrendi. Ortaokulu ve liseyi Diyarbakır?da okudu. 1949?da İstanbul Tıp Fakültesi?nden mezun oldu. Mecburi hizmetini Siverek, Diyarbakır ve Lice?de tamamladı. İhtisas için bir süre Paris?te kaldı. 1957?de iç hastalıklarda uzman hekim olarak Diyarbakır?a yerleşti.

3 dönem Diyarbakır-Mardin-Siirt illeri Tabip Odası Başkanlığı yaptı. 1958-80 yılları arasında TTB Merkez Konseyi Kongrelerinde bölge hekimlerini temsil etti ve hekim haklarına ilişkin önerilerde bulundu. Bir dönem TTB Merkez Konseyi Yüksek Disiplin Kurulu Üyeliği yaptı.

Diyarbakır?da aylık bilimsel tıbbi toplantılar, ilk defa onun tarafından düzenlendi. Diyarbakır, Mardin, Siirt illeri Tabip Odası adına Neşter isimli üç aylık bir dergi çıkardı. Aylık toplantılarda sunduğu bilimsel tebliğler, Neşter Dergisi?nde yayınlandı.

1948?de tıp öğrencilerine hitap eden Farmakoloji ve Tedavi Notları kitabı çıktı. Tıbbi yazıları Neşter ve Dirim dergilerinde yayınlandı. Paramedikal yazıları ile TTB Kongreleri?ndeki konuşmaları ve meslek sorunlarına ilişkin önerileri konseyin yayın organı Toplum ve Hekim Dergisi?nde yayınlandı.

Ekinci, mesleki etkinlikler yanında politik yaşamda da aktif biçimde yer aldı. Demokrasi ve insan haklarına öncelik veren politik çalışmalarını 1957-60 arasında CHP?de ve 1960 darbesinden sonra da TİP?te sürdürdü. Yön Dergisi?nin Sosyalist manifestosunu imzaladı. Doğan Avcıoğlu ve arkadaşlarıyla birlikte SOSYALİST KÜLTÜR DERNEĞİ?nin kurucuları arasında yer aldı. Derneğin Diyarbakır şubesinin başkanlığını üstlendi. Düzenlediği haftalık eğitim toplantıları, işçi ve aydınlar tarafından ilgiyle izleniyordu.

1965?te TİP?ten Diyarbakır Milletvekili seçildi. TİP Merkez Yürütme Kurulu Üyeliği, Parti Genel Sekreterliği, TBMM TİP Grup Sözcülüğü ve Grup Başkan Vekilliği yaptı. Meclis çalışmalarında demokrasi ve insan haklarıyla Kürtlerin kimlik ve kültür haklarını savunmaya öncelik verdi.

1967?de TİP üyelerinin başlattığı ve 1 yıl boyunca devam eden Doğu Mitingleri?nin tümüne katılarak yol gösterici konuşmalar yaptı.

1970?de sol gençliğin örgütlenmesine öncülük etti. Diyarbakır DDKO?nun kuruluşunda aktif rol aldı. Silvan, Ergani, Kozluk ve Batman DDKO?larının kurulmasına da öncülük etti.

12 Mart?ta Diyarbakır Sıkıyönetim Cezaevi?nde Kürtçülük propagandası yaptığı iddiasıyla TCK?nin 142/1.maddesinden üç yıla mahkum oldu ve iki yıl tutuklu kaldı. 12 Eylül döneminde 5 kez tutuklandı. 1982?de kısa bir süre özgür kalınca yurtdışına çıktı. 1989?a kadar Paris?te hekimlik yaparak yaşamını sürdürdü. 30 Haziran 1989?da Türkiye?ye döndü, eski mahkumiyetinden kalan kısa süreli cezasını çektikten sonra İstanbul?a yerleşti.

Parlamento konuşmalarından oluşan Doğu Dramı adlı ilk siyasal muhtevalı kitabı 1966?da, Devlet ve Ben adlı ikinci kitabı 1995?te yayımlandı.

1994?te kardeşi Av. Yusuf Ekinci cinayetini konu alan Faili Meçhul Bir Cinayet adlı üçüncü kitabı 1995?te çıktı. Vatandaşlık Açısından Kürt Sorunu ve Bir Çözüm Önerisi adlı dördüncü kitabı 1997?de yayımlandı. Demokrasi, Çokkültürlülük ve Bir Yargısal Serüven adlı beşinci kitabı 1999?da, Avrupa Birliği?nde Azınlıkların Korunması Sorunu Türkiye ve Kürtler adlı altıncı kitabı 2001?de yayımlandı. 2004 yılı Mayıs ayında Sol Siyaset Sorunları Türkiye İşçi Partisi ve Kürt Aydınlanması adlı yedinci kitabı ile Millet Milliyetçilik, Devlet ve Anayasa Sorunları adlı sekizinci kitabı yayımlandı. Aynı yılın Ekim ayında ise Türkiye?de Demokrasi ve İnsan Hakları Sorunları başlıklı dokuzuncu kitabı ile Türkiye?nin Kürt Siyasetine Eleştirel Yaklaşımlar başlıklı onuncu kitabı yayımlandı. Peri Yayınları?nın çıkardığı Türkiye?nin Çağdaşlaşması ve Kürtler başlıklı on birinci kitabı da 2006 yılı Kasım ayında yayımlandı. ?Bir Kürt Aydını?nın Lice?den Paris?e Uzanan Yaşam Serüveni? başlıklı İki ciltten oluşan otobiyografik anı-kitabı 2010 yılında yayınlandı.

Ekinci?nin ayrıca sosyalist ve demokrat çevrelerin çıkardıkları çeşitli dergi ve gazetelerde pek çok makalesi yayımlanmıştır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here