Marksizmin Başyapıtları (19. Yüzyıl)

Bu kitap bir tarih çalışması değil. Çünkü Marx’ın kuramı henüz tarihteki yerini almış, miadını doldurmuş, artık esin kaynağı olmaktan çıkmış bir kuram değil. Hatta iddiamız o ki, Marksizm esas olarak geleceğin kuramıdır.

K. Marx ve F. Engels’in temel eserlerinin geniş değerlendirmelerinden oluşan Marksizmin Başyapıtları -19. Yüzyıl- kitabını da bu bakış açısıyla, geleceğin ipuçlarını yakalamak ve geleceğe uzanmak hedefiyle hazırladık.

1844 Elyazmaları
İngiltere’de Emekçi Sınıfların Durumu
Kutsal Aile
Alman İdeolojisi
Felsefenin Sefaleti
Komünist Parti Manifestosu
Fransa’da Sınıf Mücadeleleri 1848-1850
Louis Bonaparte’ın 18. Brumaire’i
Fransa’da İç Savaş
Almanya’da Devrim ve Karşı-Devrim
Kapitalizm Öncesi Ekonomi Şekilleri
Grundrisse
Ekonomi Politiğin Eleştirisine Katkı
Kapital
Anti-Dühring
Ütopik Sosyalizm ve Bilimsel Sosyalizm
Ailenin, Özel Mülkiyetin, Devletin Kökeni

Aydın Çubukçu, Dirk J. Struik, Ender Helvacıoğlu, Eric J. Hobsbawm, Erkin Özalp, Fatih Yaşlı, Haluk Yurtsever, Orkun Saip Durmaz, Özgür Narin, Sibel Özbudun, Uğur Erözkan ve Yener Orkunoğlu tarafından tanıtılıp değerlendiriliyor…
(Tanıtım Bülteninden)

Kitabın Künyesi
Marksizmin Başyapıtları
(19. Yüzyıl)
Kolektif
Bilim ve Gelecek Kitaplığı / Başyapıtlar ve Öncüler Dizisi
İstanbul, Haziran 2013, 1. Basım
272 sayfa

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here