Marx Geri Döndü – Der: Vincent Mosco, Christian Fuchs, Funda Başaran

Bu derleme kitap Triple C’nin, 2012 tarihli Marx is Back: The Importance of Marxist Theory and Research For Critical Communication Studies Today başlıklı özel sayısı temel alınarak hazırlandı. Özel sayının amacı, dosyayı hazırlayan Vincent Mosco ve Christian Fuchs tarafından özellikle de 2008 krizinin sonrasında sosyal bilimlerin tüm alanlarında olduğu kadar popüler medyada da kendisini gösteren Marx’ın geri dönüşünün iletişim araştırmaları alanındaki izlerini sürmek olarak tanımlanmaktadır. Mosco ve Fuchs bu izleri sürerken birkaç tespit üzerinden hareket etmektedirler. Mosco ve Fuchs?a göre iletişim her zaman sınıflı toplumlardaki eşitsizlik yapıları içerisine gömülmüştür ve bu nedenle Marksist medya ve iletişim çalışmalarının varlığı önem arz etmektedir. Fakat geçtiğimiz dönemde neoliberalizmin yükselişi ve dünyayı anlama yolu olarak postmodernizmin varlığı Marksist bilim insanlarına karşı bir tecridin uygulanmasına ve Marksist iletişim kuramının gerilemesine neden olmuştur. Kapitalizmin yeni küresel krizi ise, yeni Marksist zamanların başlangıcına işaret etmektedir. Bu kitapta yer alan makaleler, Marksist kuramın genelde sosyal bilimler, özelde ise iletişim alanında farklı disiplinleri/yaklaşımları kendi özgün sorunsallarını koruyarak birleştiren bir konuma yerleşebileceğinin ya da tüm tehlikesine rağmen ‘paradigma değişimi’ analojisine başvurarak tanımlanabilecek bir dönüşümün göstergesi olarak kabul edilebilir.
Ancak belirtmek gerekir ki, Mosco ve Fuchs?un derlediği özel sayının ismine sadık kalınarak başlıkta ?Marx’ın Geri Dönüşü? ifadesi benimsenmiş olsa da, genel olarak sosyal bilimler ve özelde de iletişim alanına Marx’ın geri dönmüş olmasından ziyade bu alanların Marx’a geri dönüşünden söz etmek daha yerinde olacaktır. Marx her zaman kapitalizmin en kapsamlı çözümlemesi olarak yerli yerinde durmaktadır. Ayrıca sayıları pek fazla olmasa da, sosyal bilimler alanı içerisinde Marksizm?in kavramları ile dünyayı anlamaya, açıklamaya ve değiştirmeye çalışan araştırmacılar hep varlığını sürdürmüştür. Son zamanlarda gerçekleşen ise sadece bu konumu benimseyen araştırmacıların sayısının artmış olduğu ya da artık genç araştırmacıların da Marksist çözümlemenin ve kavramların geçerliliğinin farkına varmış olmalarıdır.

Kitabın Künyesi
Marx Geri Döndü
Der: Vincent Mosco, Christian Fuchs, Funda Başaran
Notabene Yayınları
Mart 2014

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here