Muzaffer Erdost: Aylak Adam, bilinçaltı komplekslerinin güdüsü ile sürten tipik bir hastadır.

Yusuf Atılgan, Aylak Adam“Romanın esasında Fethi Naci ile ayrıldığımız noktalar var: Fethi Naci’ye göre romandaki Aylak Adam, bunalan aydın gençligin tipik örneğidir. Bence Aylak Adam, bilinçaltı komplekslerinin güdüsü ile sürten tipik bir hastadır. Onun bütün bunalmışlığı, rahatsızlığı çocukluğu ile ilgilidir. (…) İkinci nokta, Aylak Adam’ın tedirginliğidir. Aradığı aşkı, aradığı kadını bulamamasıdır.

Romanın serüveni de budur. Fethi Naci, Aylak Adam’daki kadın ve bacak kompleksini o kadar saf ve yürekten değerlendirmiştir ki, bir mirasyedinin bilinçaltındaki kadını arayan ve bula-mayan serüvenini, toplumsal bir bilince oturtmuş ve bunu romanın bir erdemi olarak göstermiştir.”

Muzaffer Erdost

Kaynak: Asım Bezirci, Seçme Romanlar, Evrensel Yayınları, sayfa 304

Yorum yapın

Daha fazla İnceleme
Tahsin Yücel: Saatleri Ayarlama Enstitüsü’nde Tanpınar, bir yeri, bir insanı bir fikir, bir düşünce bir görüş olarak sunuyor

Bir romanda kişilerin, olayların her şeyden önce belirli bir fikrin anlatılması, açıklanması için kullanıldıkları çok görülmüş bir şeydir. Ama Tanpınar...

Kapat