Tahsin Yücel: Saatleri Ayarlama Enstitüsü’nde Tanpınar, bir yeri, bir insanı bir fikir, bir düşünce bir görüş olarak sunuyor

Saatleri Ayarlama EnstitüsüBir romanda kişilerin, olayların her şeyden önce belirli bir fikrin anlatılması, açıklanması için kullanıldıkları çok görülmüş bir şeydir. Ama Tanpınar bu kadarla yetinmiyor, bir yeri, bir insanı doğrudan doğruya bir fikir, bir düşünce bir görüş olarak sunuyor. Soyut düşünceleri, duyguları, kavramları somutlaştırarak, bir yerin, bir insanın,, bir olayın biçimi, rengi, kokusu, hareketi içinde veriyor.

(…) Tanpınar çağımızın başlıca konularından biri olan bu fikri, insanın, dünyanın, hayatın anlamsızlığı fikrini, günümüz insanının artık yeterli bulmadığı anlam bakımından da pek yoksun görünen bir çevrenin iki ayrı çağı içinde ele almakta, sanatının aynasından gözlerimiz önüne sermektedir.”

Tahsin Yücel

Kaynak: Asım Bezirci, Seçme Romanlar, Evrensel Yayınları, “Ahmet Hamdi Tanpınar, Saatleri Ayarlama Enstitüsü” adlı bölüm, sayfa 154

Yorum yapın

Daha fazla İnceleme
Fethi Naci: Aylak Adam’ın kişiliğinde, henüz yolunu bulamamış aydın gençliğin tipik bir örneğini buluyoruz

"Romancılarımızın çoğunun dilleri temiz, ama üslupları yok, dili kendilerine özgü kullanışları, yoğruşları yok. Atılgan'da bu var. Ortalama bir aydın dilini...

Kapat