Müzik ve Yabancılaşma / Aristo, Huizinga ve Adorno Açısından Bir Ön Çalışma – Ünsal Oskay

Ünsal Oskay ‘ın 1982 yılında yayımladığı “Müzik ve Yabancılaşma / Aristo, Huizinga ve Adorno Açısından Bir Ön Çalışma” adlı kitabı; müzik ve kültür endüstrisi, müzik politika ilişkisi, müzik ve müzik aletleri ilişkisinin gelişimi ve yeni olanaklar gibi konuları belirli “müzikologların” düşünceleri üzerinden irdeliyor.
“Müzik teorisi bizde az tartışılan konulardan biridir. Toplum öteden beri müziğe yoğun bir yakınlık duyduğu halde, müzik teorisine aynı yakınlığı duymamış, müzikle profesyonel düzeyde uğraşanlar da, birkaç istisna dışında, sorunları ve düşündükleri çözümleri geniş bir izleyici kitlesi önünde tartışmak için gerekli adımları atamamışlardır. Bu arada, varolan müzik tarzları arasında Batı kökenli klasik müzik (bugünün koşullarında buna “Batı” müziği demek de, “klasik” müzik demek de güçleşiyor) en az bilinen ve en az tartışılan tarz olma özelliğini koruyor. Tartışmasını genel olarak bu tarz müzikle sınırlayan Ünsal Oskay, böylece, oldukça “bakir” bir alana girmiş oluyor.”
(Önsöz’den)

Kitabın Künyesi
Müzik ve Yabancılaşma
Yazar: Ünsal Oskay
Yayınevi: Der Yayınları
Basım Tarihi: 2001
Sayfa Sayısı: 166

Yorum yapın

Daha fazla Müzik Kitapları
Dinler Arası Sevda Türküleri – Hüseyin Irmak

Binlerce yıl bir arada yaşayan toplulukların; coğrafyaya, dile, inanca ve zamana dayalı biçimlediği ilişki yumağı içinde kan, gözyaşı ve kinin...

Kapat