Narsisistler İktidarda – Marie-France Hirigoyen

“Çağdaş narsisizmi küresel olarak, kim olduğumuzu etkileyen toplumsal ve kültürel bir olgu olarak anlamak gerekir. İster psikolojik ister sosyolojik açıdan yaklaşalım, küreselleşmenin bireylerde derin bir dönüşüme yol açtığını görmeliyiz. Gerekli taviz ve kısıtlamalar üzerine kurulu, nevrozların ortaya çıkışını kolaylaştıran ataerkil bir toplumdan, bireyin özgürlüğü ve hüsrana karşı tahammülsüzlük üzerine kurulu, narsisistik kırılganlıkların telafisini zorlaştıran bir kültüre geçtik.”

Gittikçe daha karmaşık ve rekabetçi hale gelen günümüz toplumunda, narsisistler iş dünyasında, medyada ve siyasette, her geçen gün daha sık karşımıza çıkıyor. Üstünlüklerini her fırsatta sergilemeyi seven, baskın ve baştan çıkartıcı karakterdeki bu kişiler, en önemli makamları işgal ediyorlar. Bu durum bir kesimin tepkisini ve öfkesini çekse de, toplumun büyük çoğunluğu -bazen kendi çıkarları pahasına- onlara hoşgörü göstermeye devam ediyor. Narsisizmin çağımızı bu derece etkisi altına almasını nasıl açıklamak gerekir? Deneyimli psikoterapist Marie-France Hirigoyen, Narsisistler İktidarda’da şaşırtıcı araştırma verileri ve klinik gözlemler eşliğinde, bu can alıcı soruya cevap arıyor . Daha önce Manevi Taciz: Gündelik Hayatta Sapkın Şiddet kitabıyla geniş okur kitlesine ulaşan yazar, sosyoloji ile psikolojinin kesişim noktasında yeşeren çözüm ihtimaline işaret ediyor ve narsisizm kuşatmasından kurtulmayı sağlayacak çıkış yolları öneriyor. Ortak geleceğimiz üzerine kafa yoran herkes için vazgeçilmez bir kaynak.


KÜNYE
Narsisistler İktidarda
Marie-France Hirigoyen
İletişim Yayınları
Çeviri: Ayşen Gür
1. baskı – Ekim 2021
223 sayfa

İÇİNDEKİLER
GİRİŞ
Narsisistler İktidarda……………………………………………………………………………………………………………………9
BİRİNCİ BÖLÜM
Donald Trump’ın Patolojik Narsisizmi…………………………………………………………………….17
Klinik tanı: Trump bütün ölçütlere uyuyor…………………………………………………………………………..19
“Narsisistik kişilik bozukluğu”nun dokuz ölçütü………………………………………………………….21
Sözü geçen diğer tanılar………………………………………………………………………………………………………………. 29
Başkanın kırılganlıkları…………………………………………………………………………………………………………………. 36
Yetersizliğini maskeleme zorunluluğu………………………………………………………………………………… 40
Trump’ın iletişim biçimi ve avantajları………………………………………………………………………………… 43
Neden değişmeyecek: O, bir toplumun aynası……………………………………………………………….. 48
İKİNCİ BÖLÜM
Narsisizm Kavramı…………………………………………………………………………………………………………………………51
Narsisist miti ve Freudiyen narsisizm………………………………………………………………………………………….51
Narsisizm karşısında Amerikan yaklaşımları…………………………………………………………………………57
Benlik (Ego) psikolojisi………………………………………………………………………………………………………………………….. 58
Kendilik psikolojisi…………………………………………………………………………………………………………………………………… 59
Özsaygı ve özgüven…………………………………………………………………………………………………………………………………..61
Utanç duygusunun merkezî rolü………………………………………………………………………………………………………67
Sosyologların gözüyle narsisizm……………………………………………………………………………………………………..71
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Narsisistik Kişilik Bozuklukları………………………………………………………………………………………79
“Klinik olmayan” narsisizm: Sinir bozucu ama kabul edilebilir…………………………………81
Patolojik narsisizm ve DSM-5…………………………………………………………………………………………………………… 83
Narsisistler kimdir?…………………………………………………………………………………………………………………………………. 86
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Başlıca Narsisistik Patolojiler……………………………………………………………………………………….. 89
Büyüklenmeci narsisistler veya megalomanlar…………………………………………………………………… 89
Kırılgan narsisistler……………………………………………………………………………………………………………………………….101
Narsisistik sapkınlar veya psikopatlar……………………………………………………………………………………..107
BEŞİNCİ BÖLÜM
Patolojik Narsisizmin Kökleri………………………………………………………………………………………..115
Narsisizm fabrikası: çocuklukta anne babanın ihmalinden……………………………………..116
… çocuk kral kültüne…………………………………………………………………………………………………………………………….122
Modern dünyada narsisist fabrikası……………………………………………………………………………………………128
Farklılığın inkârı ve koçların artan nüfuzu ……………………………………………………………………………135
ALTINCI BÖLÜM
Benliğin Aynası Olarak İmajın Önemi…………………………………………………………………..141
Güzel beden zorunluluğu…………………………………………………………………………………………………………………….142
İnternetin, sosyal ağların ve bilgisayar oyunlarının
bağımlılık yaratan gücü…………………………………………………………………………………………………………………….. 144
Ekranların etkileme gücü neden narsisistlere yarıyor………………………………………………….149
Narsisistik aynalar: Reality tv ve talk şovlar………………………………………………………………………..153
YEDİNCİ BÖLÜM
Narsisizmin Gündelik Hayat Üzerindeki Etkileri…………………………………….157
İş dünyasındaki bozulma…………………………………………………………………………………………………………………….157
Ailelerdeki sarsıntılar…………………………………………………………………………………………………………………………..165
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Narsisizmin Yükselişinin Toplum Üzerindeki Etkileri……………………….177
Narsisistlere tanınan iktidar……………………………………………………………………………………………………………177
Görünüşün önemi……………………………………………………………………………………………………………………………………..181
Kurumlardaki narsisistler………………………………………………………………………………………………………………….184
Yalanlar ve aldatmacalar……………………………………………………………………………………………………………………191
Politikacıların narsisizmi…………………………………………………………………………………………………………………. 200
SONUÇ
Narsisizm Patolojilerinden Kurtulmak……………………………………………………………….211
Köken: Neoliberal globalleşmedeki sapmalar……………………………………………………………………..211
Bilinçlenme başladı………………………………………………………………………………………………………………………………..214
KAYNAKÇA………………………………………………………………………………………………………………………………………………..217


Marie-France Hirigoyen
1949’da Fransa’da doğdu. Université Paris 6 – Hôpital Saint-Antione’da tıp eğitimini tamamladıktan sonra aile psikiyatristi ve psikanalist olarak uzmanlaştı. Fransa’da ve ABD’de kriminolojinin bir dalı olan kurban bilimi üzerine eğitim alarak manevi taciz konusuyla ilgilenmeye başladı. Ardından işyerinde stres ve istismar konularına eğildi. Manevi Taciz. Gündelik Hayatta Sapkın Şiddet (İletişim, 2015) ülkesi Fransa’da 450.000’lik satış rakamına ulaştı ve 24 dile çevrildi.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here