Opera Tarihi 2. Cilt, Cevad Memduh Altar

Dört ciltlik bir eser olan Opera Tarihi’nin bu ikinci cildi, opera sanatının 18. yüzyıl sonlarındaki Romantik Opera ve Verdi döneminden başlayarak 20. yüzyıl başlarına kadar gelen 150 yıllık tarihini incelemektedir. Bu ciltte 100’den fazla besteciye ve onların belli başlı eserlerine yer verilmiştir.Opera sanatının Rönesans’tan son çağlara kadar olan tarihsel gelişimi 1.ciltte ana hatlarıyla verilmeden önce, en baştaki giriş bölümünde operanın estetiğine, felsefesine, tarihin karanlıklarında kaybolan benzeri eylemlerin yorumuna değinen bilgileri işlemede yarar görülmüştür. Opera sanatının XVIII. yüzyıl sonlarından XX. yüzyıl başlarına kadar geçen 150 yıllık tarihini inceleyen bu kitapta, 100’den fazla sanatçıyla pek çok önemli esere değinilmiş ve literatürde yer alan belli başlı operaların yorumları yapılmıştır.
Müzik kültürünün önemli bir kolu olan opera sanatı, ülkelerin gelişmesindeki yerlerini belirlemede olağanüstü rolü olan bir yaratıştır. Bu yüzden de Ankara’da bir devlet konservatuvarının, sonra da devlet opera ve balesinin kurulmasına olanak sağlanmıştır. Demek ki Türkiye’miz, müzik sanatında da çağdaş uygarlık düzeyine bir an önce ulaşabilme inancıyla, gerekli adımı atmakta gecikmemiş, bunun sonucu olarak da devlet operası, devlet konservatuvarının kuruluş tarihinden bu yana 53. yılını da, başarıyla geride bırakmıştır.

Dört ciltlik bir eser olan Opera Tarihi, opera sanatının eski Mısır ve Yunan uygarlıklarıyla Ortaçağ Avrupa’sındaki ilk izlerinden başlayarak Rönesans’la birlikte operaya başlangıç olan müzik hareketlerini inceledikten sonra, 16. yüzyılın ikinci yarısında İtalya’da başlayan gerçek operanın 20. yüzyıl sonlarına kadar geçen 450 yıllık gelişimini akarmaktadır.

OPERA TARİHİ Cilt 2
Cevad Memduh Altar
Birinci Basım: Ekim 2000
Kapak Tasarımı: Fatih Durmuş
Baskı Hazırlık: Sevgi Özdemir – Pınar Yalman – Ebru Ayyıldız

Cevad Memduh Altar’ın Yaşam Öyküsü

“Araştırmacı kimliği ve geniş müzik kültürüyle Türkiye?yi uluslararası planda temsil eden Altar, müzik tarihçisi, eğitimci ve yönetici olarak cumhuriyet döneminin önde gelen aydınlarındandır.

Bu bölümde yer alan Altar?a ilişkin bilgiler, ölümünden birkaç ay önce kendisinin gönderdiği dosyadan derlenerek hazırlanmıştır.

Altar, liseyi İstanbul?da bitirdikten sonra 1922 yılında Almanya?ya öğrenim yapmaya gitmiş, Leipzig Devlet Konservatuarı?nda Hugo Hamann ile keman ve viyola; Johannes Merkel ile teori ve sanat tarihi çalışmıştır. Leipzig Konservatuarı?nı 1927 yılında bitirmiş, Türkiye?ye dönerek Müzik Öğretmen Okulu?nda teori (1927-32), Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü?nde sanat tarihi ve müzik tarihi (1932-36), Ankara Kız Teknik Yüksek Öğretmen Okulu?nda sanat tarihi ve estetik (1950-70), Ankara Devlet Konservatuarı?nda sanat tarihi ve opera tarihi (1960-70), Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı?nda sanat felsefesi öğretmenliği (1983-93) yapmıştır. Ankara Devlet Konservatuarı?nın kuruluş çalışmalarına katılan (1935-37) Altar, eğitsel çalışmalarının yanı sıra, Milli Eğitim Bakanlığı Güzel Sanatlar Şube Müdürlüğü (1934-43), Basın Yayın Dairesi Genel Müdürlüğü (1943-51), Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü (1951-54), Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü (1954-60) gibi görevlerde bulunmuş, TRT?de program ve haber Genel Müdür Yardımcılığı görevinden emekli olmuştur (1967).

UNESCO Türkiye Ulusal Komisyonu kurucu üyesi ve Sanat Eleştirmenleri Derneği (AICA) üyesi olan araştırmacı, Fransa?nın Officier d?Académie Nişanını, Federal Almanya?nın Schiller Madalyasını ve Türkiye?de Sevda-Cenap AND Müzik Vakfı?nın Onur Ödülü Altın Madalyasını almıştır. 1988 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Senatosu tarafından kendisine ?Fahri Profesörlük? unvanı verilmiştir.

İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı?nın kuruluşunda görev alan Altar, 1986-93 yılları arasında bu vakfın yönetim kurulu üyesi olarak çalışmıştır.

Sanatçımız, 1939-50 yılları arasında Ankara Radyosu?nda ?Açıklamalı Müzik? programları hazırlamış, çok sayıda radyo ve TV programına müzik tarihçisi olarak katkıda bulunmuştur. 1930-95 arasında çeşitli dergi ve gazetelerde yüzlerce makalesi yayınlanan araştırmacımızın, Bach, Beethoven, Mozart, Chopin ve Türk bestecileri hakkında çok sayıda makalesi vardır. Varşova, Berlin ve Venedik Devlet Arşivlerinde müzik ve Türkiye ile batı ülkelerinin ilişkileri hakkında araştırmalar yapan sanatçı, Bizet?in Carmen ve Beethoven?in 9. Senfonisi üzerine incelemeler yazmıştır.

Altar?ın müzikoloji alanındaki özgün yaklaşımı daha çok, Opera Tarihi, Türkiye?de Opera, Sanat Felsefesi, Müzik Estetiği ve Bela Bartok üzerinedir.

Katıldığı Uluslararası Kongreler

?Mozart?ın 200. doğum yılı kongresi, Viyana, 1956.

?Uluslararası I. Türk Sanatları Kongresi, Ankara, 1959.

?Uluslararası Sanat Eleştirmenleri Derneği (AICA) VIII. Kongresi, Tel Aviv, 1963.

?Uluslararası II. Türk Sanatları Kongresi, Venedik, 1963.

?Uluslararası Sanat Eleştirmenleri (AICA) Kongresi, Prag, 1964.

?IV. Giuseppe Verdi Kongresi, Chicago, 1974.

?I. Müzik Kurultayı, İstanbul, 1989.

Kitapları

?Goethe, Musiki Hayatı, İstanbul 1932.

?Goethe ve Sanatı, İstabul 1944.

?Georges Bizet ve Carmen Operası, Ankara 1948.

?Sanat Yolculukları, İstanbul 1953.

?Ludwig Van Beethoven, İstanbul 1953.

?Opera Tarihi, 4 Cilt, son basım:1982.

?15. Yüzyıldan bu yana Türk ve Batı Kültürlerinin karşılıklı etkileme güçleri üzerine bir inceleme, Ankara 1984.

?Poul Hindemith ile Karşılaşmam, Ankara, 1984.

Kitap Çevirileri

?Armoni, Prof. Dr. Johannes Merkel?den, İstanbul 1929.

?Kontrpuan, Prof. Dr. Johannes Merkel?den İstanbul, 1930.

?Nora, Bebeğin Evi, Henrik İbsen, (monografik bir inceleme metni ile); İstanbul 1942; son basım: İstanbul 1977.

?John Gabriel Borkman, Henrik İbsen, (monografik bir inceleme metni ile), İstanbul 1951.

?Ayrıca Altar?ın ölümünden önce tamamladığı ve henüz basılmamış üç kitabı daha vardır: Sanat Felsefesi (1987), Müzik Estetiği ve Müzikoloji (1990), Müzik Ağırlıklı Barok Sanat Üzerine Araştırmalar (1993).

Uluslararası Kongrelerde Sunduğu Bildiriler

?Osmanlı-Avusturya İlişkileri açısından Mozart, Viyana Üniversitesi?nde düzenlenen kongre, Viyana, 1956.

?Modern Teknolojide Sanat Yaratıcılığı, Uluslararası Sanat Eleştirmenleri Derneği (AICA)?nın 8. Kongresi, Tel Aviv, 1963.

?Türk Minyatürü, Divan Şiiri ve Türk Müziğinde Tek Boyutun Zirvesi, Uluslararası II. Türk Sanatları Kongresi, Venedik, 1963.

?Sanatta Eleştiri Özgürlüğü, Uluslararası Sanat Eleştirmenleri Derneği Kongresi, Prag, 1964.

?Giuseppe Verdi and his works since the political and social reforms of the Tanzimat in Turkey, (Instituto di Studi Verdiani tarafından düzenlenen 4. Giuseppe Verdi Kongresi, Chicago 1974).

Yabancı Ülkelerde Verdiği Yayınlanmış Konferanslar

?Chopin ve Türkiye, Polonya Chopin Enstitüsü tarafından düzenlenen Uluslararası 4. Chopin Piyano Yarışması, Varşova, 1949.

?Atatürk Reformlarından Bu Yana Kültürde ve Sanatta Gelişim, Sloane House, New York, 1954.

?Türkiye?de Müziğin Gelişimi, Viyana, 1959.

?Türkiye?de Tanzimattan Bu Yana Güzel Sanatların Gelişimi, Strasbourg Üniversitesi, 1967.

?Prof. Poul Hindemith?le Karşılaşmam, Ankara Alman Kültür Merkezi?nde düzenlenen ?Hindemith Haftası? için; Türkçe ve Almanca metinleri basılmıştı, 1984.
Yaşam öyküsü, www.beethovenlives.net sitesinden alınmıştır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here