Osmanlı’dan Cumhuriyet Türkiyesi’ne İşçiler – Donald Quataert, Erik Jan Zürcher

Osmanlı ve Cumhuriyet tarihi üzerine yaptığı araştırmalarından tanıdığımız İngiliz profesör Donald Quataert ile Hollandalı meslekdaşı Erik Jan Zürcher, bu kez çoğunluğu Türk yazarların makalelerinden oluşan bir derlemeyle karşımızda. Hem örgütlü işçi sınıfını hem de, örgütsüz emekçileri konu alan yazılar, küçük büyük demeden bütün imalat sektörünü kapsıyor.
Kitapta yer alan makaleler, Selânik?ten Şam?a, 1839?dan 1950?ye yüzyılı aşan bir zaman kesitinde, önemli değişimlerin yaşandığı bir çağın ?emek tarihi?ni gözler önüne seriyor. Usta-kalfa dayanışmasından loncalara, loncalardan sendikalara işçi hareketleri… Emek sömürüsüne dayalı iktisat politikalarından, savaş ekonomisine, kadın emeğinden ucuz çocuk işgücüne… Emeğe ve tarihine ilişkin ne varsa…

Kitabın Künyesi
Osmanlı’dan Cumhuriyet Türkiyesi’ne İşçiler
(Workers and the Working Class in the Ottoman Empire and the Turkish Republic 1839-1950)
Donald Quataert, Erik Jan Zürcher
Çeviren: Cahide Ekiz
Baskı: 2.Baskı Ekim 2007, İstanbul (1.Baskı Haziran 1998, İstanbul)
Sayfa: 242

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here