Pozitivizm – Kolektif

Bu dizi, felsefenin pratiksiz, pratiğin ise felsefesiz kılındığı; pratiksizliğe ve felsefesizliğe varıldığı günümüzde “insanlığın felsefi düşüncesinin büyük çizgisine bağlanmak” üzere, insanlığın bilimsel düşünce ve bilgi birikiminin gelişimini tarihsel süreci içinde ele alıp izleme çabasının bir ürünüdür.
Bu alanda daha derinlemesine ve ayrıntılı bir donanım edinmek isteyen okuyucuyla, materyalist ve diyalektik düşüncenin birikimlerini buluşturmayı amaçlayan dizi, aynı zamanda ülkemiz düşünce yaşamındaki aydınlanmacı geleneğin savunucularının, diyalektik materyalizm taraftarlarının geniş birliğini, ortak çalışmasını arama ve sağlama arzusunun da bir ifadesidir.
(Tanıtım Bülteninden)

Kitabın Künyesi
Pozitivizm
Kolektif
Evrensel Basım Yayın / Bilim ve Düşünce Kitap Dizisi
İstanbul, Ocak 2013, 2. Basım
256 sayfa

Yorum yapın

Daha fazla Felsefe
Seçme Metinlerle Rönesans Filozofları – Giorgio De Santillana

Seçme Metinlerle Rönesans Filozofları adlı bu kitap, Leonardo da Vinci'den Thomas More'a, Machiavelli'den Erasmus'a, Galiei'den Copernicus'a, Luther'den Montaigne'e uzanan bir...

Kapat