Sanat ve Edebiyat – Karl Marx, Friedrich Engels, Vladimir İlyiç Lenin

Marx, Engels ve Lenin?in sanat ve edebiyata ilişkin yazılarının en önemlilerini kapsayan bir derleme.
“Sanat ve Edebiyat”, Marx, Engels ve Lenin’in sanat ve edebiyata ilişkin yazılarının en önemlilerini kapsayan bir derlemedir. Bu kitapta, çok değişik zamanlarda ve değişik vesilelerle ifade edilmiş ve çeşitli kitaplara, makalelere ve mektuplara dağılmış görüşler topluca okuyucunun ilgisine sunulmaktadır.
Marx, Engels, Lenin gibi Bilimsel Sosyalizmin başlıca klasikleri, sanat üzerine başlı başına bir kitap yazmamışlar, sistematik bir sanat kuramı geliştirme imkanı bulamamışlardır. Ancak bundan hareketle, Marksizmin klasiklerinin sanat ve edebiyat konusunda bütünsel bir görüşe sahip olmadıkları sonucuna varılamaz. Gerek Marx ve Engels, gerekse Lenin, sanatsal sorunları derinlemesine ele almışlar, sosyalist bir sanat ve estetik görüşler sistemi yaratmışlardır. Ancak bunun tam olarak anlaşılması için sanat ve edebiyat üzerine ayrı ayrı yapıtlarda yer alan yazı, mektup ve pasajların ciddi bir çalışmayla bir araya getirilmesi gerekmiştir. Elinizdeki kitap, 1933 yılından başlayarak yayınlanan derlemelerden oluşturulmuş bir seçmedir.

Geçen yıl yitirdiğimiz, çevirileri ve telif eserleriyle emeği daima saygıyla anılmaya değer yazar ve çevirmen Aziz Çalışlar’ın derleyip çevirdiği bu kitabın yeni baskısının da ilgiyle karşılanacağını umuyoruz.

Kitabın Künyesi
Sanat ve Edebiyat
Karl Marx, Friedrich Engels, Vladimir İlyiç Lenin
Çeviren: Aziz Çalışlar
Evrensel Basım Yayın
Baskı Tarihi: 1996
291 sayfa

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir