Yazın ve Sanat Üzerine 2 ? Karl Marx, Friedrich Engels

K. Marx ve F. Engels’in, yazın ve sanat üzerine yazılarından derlenen On Literature and Art (Progress Publishers, Moscow 1976) adlı yapıtını Necla Kuglin İngilizcesinden dilimize çevirdi ve kitap “Yazın ve Sanat Üzerine 2” adı ile Sol Yayınları tarafından Kasım 1997’de yayınlandı.

“Yaşamlarının toplumsal üretiminde insanlar kaçınılmaz ve istençlerinden bağımsız belirli ilişkilere, maddi üretici güçlerinin belirli bir gelişme aşamasına uygun üretim ilişkilerine girerler. Bu üretim ilişkilerinin tümü, toplumun ekonomik yapısını, üzerinde hukuksal ve politik bir üstyapının yükseldiği ve belirli toplumsal bilinç biçimlerinin tekabül ettiği gerçek temeli oluşturur.
Maddi yaşamın üretim tarzı, genel olarak, toplumsal politik ve zihinsel yaşam sürecini koşullandırır. İnsanların varlıklarını belirleyen bilinçleri değildir, tersine, bilinçlerini beliryen toplumsal varlıklardır. Gelişmelerinin belirli bir aşamasında, toplumun maddi üretici güçleri, varolan üretim ilişkileriyle, yada – aynı şeyin hukuksal ifadesiyle söylenirse – o zamana dek içinde hareket ettikleri mülkiyet ilişkileriyle çatışırlar. Bu ilişkiler, üretici güçlerin gelişme biçimleri olmaktan çıkıp onların engelleri olurlar O zaman bir toplumsal devrim çağı başlar.”
Karl Marx, Friedrich Engels (Kitabın Girişinden)

Kitabın Künyesi
Yazın ve Sanat Üzerine 2
Karl Marx, Friedrich Engels
Sol Yayınları
Çeviren: Necla Kuglin
Baskı Tarihi: Kasım 1997
Özgün Dili: İngilizce;
Özgün Adı: On Literature and Art

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here