Edebiyat ve Sinemada Yaşayan Lenin

Çağımızın Marksizmi olarak anılmayı hak etmiş devrimci eylem kılavuzunun baş kişisi Lenin’le ilgili elinizdeki kitap, Lenin’i sanat yoluyla anlatmada çok büyük bir eksikliği gideriyor. Lenin’i anlatırken dünyayı değiştirme iradesi ve coşkusunun sinema ve edebiyat diline çevrilmesinin farklı evrelerini anlatarak Lenin okumalarına uzaklığı kırma hedefini yerine getiriyor.
Bütün bir devrimci kalkışmalar dönemini ele alan kitap, “Tarihsel gerçeğin, sanatsal gerçekliğin temeli ve özü olduğu” ilkesinden yola çıkıyor. Kitap, sanatçının her zaman ve her durumda ” tarihin külünü değil ateşini taşıyanlar” olması gerektiğini, sanatın esas olarak eylem içindeki insan karakterleri üzerinden anlamlandırabileceğini, tarihsel bir kesiti anlatabilmek için kameranın ya da kalemin asıl olarak karakterler aracılığıyla dönemin gözü haline getirilmesinin şart olduğunu son derece canlı bir şekilde anlatıyor. Bu yolla, sinema ve edebiyatın toplumu değiştirip dönüştürmede nasıl büyük ve güçlü silahlar olduklarını kanıtlıyor.
Edebiyat ve Sinemada Yaşayan Lenin, tarihin tüm zorlu dönemeçlerinde dönüp Lenin’e bir kez daha bakma zorunluluğunu duyanlar için…

?Her sanatçı, kendini sanatçı olarak kabul eden her insan kendi ideallerine göre, tam bir özgürlük içinde yaratma hakkına sahiptir. (…) Ama doğal olarak biz komünistiz. Ellerimizi kavuşturup oturamayız ve meydanı boş bırakıp kaos oluşmasına izin veremeyiz. Bu süreci belli bir plana göre yönlendirmemiz ve sonuçlarını tanımlamamız gerekir.?
Lenin

Kitabın Künyesi
Edebiyat ve Sinemada Yaşayan Lenin
Özgün Adı: Lénine et l’art Vivant
Sergey Yutkeviç, Luda Schnitzer, Aleksandr S. Karaganov, Roland Leroy, Vasili Novikov, Jean Schnitzer
Çeviren : İsmail Yerguz
Sel Yayıncılık
Baskı Tarihi: Nisan 2009
207 sayfa

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here