Savaş Erki Polis Erki – Mark Neocleous

Bu kitap savaş erki tartışmasını, “savaş çalışmaları” olarak görülenin, askeri tarih ve stratejik çalışmalar gibi alt alanlarının, uluslararası ilişkiler ve jeopolitik gibi komşu alanların ve onun liberal teorideki daha geniş ideolojik temellerinin alelade aşinalığından uzağa taşımayı amaçlamaktadır. Onun yerine bu kitap farklı bir noktadan başlar: savaşı kapitalist hâkimiyet tarihinden ayrılmaz düşünerek. Bu nedenle elinizdeki kitap savaş erkini, neticede insanlık tarihindeki en temel ve şiddetli ihtilaf açısından anlamaya çalışmaktadır: sınıf savaşı.

Mark Neocleous,Güvenliğin Eleştirisi ve Devleti Tahayyül Etmek’te başladığı işi büyük bir ustalıkla sürdürüyor: Neoliberal dünyanın tüm kurumsal yapılarında olduğu gibi hukukun da sermayenin bir işlevi olduğu ve halkın yurttaşlık formunda örgütlülüğünü değil köle formunda örgütsüzlüğünü pekiştirdiğini kanıtladıktan sonra devletler hukukunun savaşla uğraşmak için ortaya çıkışını ve söz konusu savaşın birikim savaşı olduğunu gösteriyor. Barış ile ticaret arasında bir bağlantı olduğu mitini sorgusuzca kabul eden 18. yy’dan günümüze birçok düşünürün kuramsal ard alanını köklü bir eleştiriye uğratan yazar “burjuva düzeninin inşası savaştır” savı çerçevesinde mevcut kavramsal hazneyi tersine çeviriyor: “liberal barış tezi modern bir siyaset miti olarak işler ve klasik liberalizmin şiddetinin üzerindeki ideolojik kılıftan başka bir şey değildir.”
“Polis”i sıradan bir güvenlik aygıtı olarak değil de “yönetme mantığı” çerçevesinde ele alan Neocleous, liberalizmin güvenlik anlayışının pasif bir savunmadan doğru değil aktif militarist bir pratikten doğru kurulduğunu iddia ediyor. Ve nihayetinde barış, düzen, güvenlik fikirleri etrafında örgütlenmiş; içinde yeni ticaret ve birikim biçimlerinin gelişebileceği kalıcı biçimde pasifize edilmiş toplumsal alanların inşası “polis”in dünya siyasetindeki merkezi konumunu oluşturuyor.
Zamanımızda birikim rejimleri ve sınıf savaşımının zor aygıtlarını ve bunların birbirini zorunlulukla doğuran mantığını anlamak istiyorsak Neocleous görmezden gelemeyeceğiniz bir isim…

Kitabın Künyesi
Savaş Erki Polis Erki
Mark Neocleous
Nota Bene Yayınları / Politika Dizisi
Editör : Ersin Vedat Elgür
Çeviri : Beyza Sümer Aydaş
İstanbul, 2014
336 s.

İÇİNDEKİLER

Teşekkür
Giriş

1 Barış olarak savaş, pasifizeetmek olarak barış
“savaşımız… daimidir”
Pasifize etmek: savaş ve kanun, polis ve düzen
“Savaşın kınanacak bir tarafı yoktur”
2 Atık savaşı; ya da ilk birikim olarak uluslararası hukuk
Sistematik sömürgeleştirmenin sırrı
Gizli polis savaşı: suçlular, köleler, işçiler
Uluslararası hukukun sırrı
3 “Efeminelik! Efeminelik!”: askeri güç, erkeksi güç, liberal barış
“Savaş… liberal bir ruhun ifasıdır”
Barış: efemine bir lüks
Liberal barış mı liberal polis mi? Uygarlık polisine doğru
4 Uygarlık polisi: uygarlaştırma taarruzu olarak savaş
Uygarlık: hukuk
Uygarlık: polis
Uygarlık: taarruz
5 Polis erki olarak hava gücü I
Bombardıman yoluyla düzen inşası
Hava gücüyle zafer I: insansız uçak
6 Polis erki olarak hava gücü II
‘‘Cujusest solum’; veya polis erki cennete kadar uzanır
Yüzyılın sorunu… ve çözümü:
Uluslararası polis
Hava gücüyle zafer II: uçuşa yasak bölge
7 Güvenlik şiarıyla: travma, terör, dirençlilik
Kaygı: dirençlilik
Dirençlilik: travma; veya bu bir sonuç değil

Notlar
Dizin

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here