Sıcak Öğle (Hot Noon) – Yordan Radiçkov

Radiçkov’un romanlarını, öykülerini okurken, bir anıştırmanın bir genellemeye gideceğini bekler, eğlendirici bir fıkrayla karşılaşırız; bir fıkranın renk değiştirerek meselleşeceğini düşündüğümüz sırada, fıkra birden balon gibi patlar, gözü ve imgelemi ürperten, rengârenk, cümbüşlü sular sıçratır. Tuhaf kişiler, şiirsel bölümler, canlı resimler, atak gülünçlükler, saçma ham hayaller alayı, alaca renkleriyle okuyucunun gözü önünde fırıl fırıl döner, onun imgelemini, ince, aşılayıcı bir düşünce ve çağrışımlar dizisiyle ateşler, onu çoktandır bulgulamak istediği yaşam yollarına çeker, umulmadık dile getirmeler, alışılmamış ama sevilen anılar uyandırır.
Radiçkov, imgelemi ateşleyen anlatım yolalrı ve de güçlü bir “şimdi” duygusuyla, tarihteki bütün öteki büyük halk hareketleri gibi, anti-faşist hareketin de, nasıl halkın köklerinden fışkırdığını, onların özlemlerinin özü olduğunu göstermiştir. Yazar, işte bu halka adamıştır kendini.
“Ana, ‘Ah Tanrım, ah Tanrım!’ diye bağırıyordu, çünkü yine bütün gücü tükenmişti. O, umudunu, boş yakarıya bağlıyordu. Onun gibi bir başka kadın da bir yaşamın bağışlanması için bütün gece yakarmış, sabah uyandığında o yaşamın yitirldiğini görmüştü. İspanyol yurtsever Julian Grimau’nun ilkbaharda idam edilişinden önce olanları anımsıyor musunuz? O geceyi, karısını, çocuklarını anımsıyor musunuz? Karısının, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı’na, kocasının yaşamını kurtarması için yakarışını? O gece Birleşik Amerika’nın nasıl uykuda olduğunu, Başkan’ın uyuduğunun söylendiğini anımsıyor musunuz?”

Sıcak Öğle (Hot Noon)
Yordan RADİCKOV
Yayınevi Telos Yayıncılık ( Öykü Dizisi )
Çevirmen Ülker İNCE
Baskı 1 – İstanbul, Ekim 1996 Karton Kapak, Kitap Kağıdı, 143 Sayfa

Yordan Radickov’un Hayatı
1929’da Kalimanitsa – Berkovitsa’da doğmuştur. Bir köylü ailesinin oğlu olan Radiçkov, 1952-1962 yılları arasında gazetecilik yaptı. Köy yaşamı üstüne yazdığı öykülerinin yanı sıra, çağdaş Bulgar edebiyatını çok zenginleştiren, kendine özgü bir gülmece, alay ve taşlama biçemiyle yazdığı düzyazıları vardır.
Radiçkov, yazı konularını, ülkenin sanayileşmesi ve kentleşmesi sonucu, eskiyle yeninin çatışmasından, alışılageldik köy ve yaşam biçiminin ortadan kalkmasından doğan ortamdan alır. Radiçkov, büyük bir anlatma sevinci içinde çelişkili, komik ya da trajik olanı keskin bir gözlemleme yeteneğiyle, sık sık aptalca davaranışlarda bulunan insanları ve günlük yaşamda ortaya çıkan gariplikleri, sevecenlikle ve höşgörüyle vermiştir. Düzyazıları, halk masallarında olduğu gibi, gerçek ve fantastik olanı birlikte içerir. 2. Dünya Savaşı sırasında, halkının faşizme karşı mücadelesini dile getiren öyküleri ve yaşananları alaycı bir bakışla ele aldığı oyunları da vardır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here