Şiir Nasıl Okunur – Terry Eagleton

Günümüzün en etkili edebiyat kuramcılarından Terry Eagleton, yakın şiir okumasına dayalı “Şiir Nasıl Okunur” başlıklı bu kitabında, şiir okuma sanatının nasıl tükenmeye yüz tuttuğunu ve çağımızın öğrencilerine artık dile karşı duyarlı olmanın neden öğretilmediğini irdeliyor. Bu eğilimin pratikte nasıl yaşandığını göstermek için de, Rönenans’tan günümüze kadar çeşitli şiirleri ele alarak, onları yakın analize tabi tutuyor ve şu sorulara cevap arıyor:

Şiir nedir ve düzyazıdan neden, nasıl farklıdır? Şiire özgü bir dil var mıdır? İmgelem derken tam olarak neyi kastediyoruz?
(Tanıtım Bülteninden)

Kitabın Künyesi
Şiir Nasıl Okunur
Terry Eagleton
Çeviri: Kaya Genç
Agora Kitaplığı / Edebiyat Kuramı Dizisi
İstanbul, Eylül 2011, 1. Basım
288 sayfa

Yorum yapın

Daha fazla Edebiyat Haberleri, İnceleme
Avrupa’da Yezidilik (Farklı Kuşaklar Dinleri Hakkında Konuşuyor) – Philip Kreyenbroek

Philip G. Kryenbroek tarafından hazırlanan "Avrupa'da Yezidilik / Farklı kuşaklar dinleri hakkında konuşuyor" adlı kitap Avesta yayınları arasında çıktı. Diasporadaki...

Kapat