Solun Merceğinden Dış Politika / İkili Anlaşmalardan Kıbrıs’a TİP Deneyimi 1960-1970 – Serpil Çelenk Güvenç

Serpil Çelenk Güvenç, kapsamlı çalışması ?Solun Merceğinden Dış Politika?da, 1960-70 yılları arasındaki Türkiye İşçi Partisi deneyimini merkeze alarak, sol siyasetin NATO, Ortak Pazar, Kıbrıs, yabancı üsler ve ikili anlaşmalara dair dış politika anlayışına odaklanıyor.
Güvenç?in çalışması, sol hareketin sadece dünyada değil, Türkiye?de de güçlü olduğu bir dönemi irdelemesiyle dikkat çekiyor. Üç bölümden oluşan kitabın ilk bölümünde, 27 Mayıs darbesi sonrasında, Türkiye sosyalist hareketin ivme kazanışı anlatılıyor. İkinci bölümde, 60?lı yıllardaki dış politika ile TİP?in konuya yaklaşımı, son bölümde de, TİP?in Kıbrıs gündemi ele alınıyor.

Solun Merceğinden Dış Politika / İkili Anlaşmalardan Kıbrıs’a TİP Deneyimi 1960-1970
Serpil Çelenk Güvenç, Daktylos Yayınları, siyaset, 295 sayfa

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here