SSCB’de Kapitalizmin Restorasyonu (Sosyalizmin Sorunları / Tarihi Dersler) – Hasan Ozan

20. Asır, Ekim Sosyalist Devrimiyle başlayan ve giderek bir dizi ülkede sosyalizmin zafer kazandığı bir asır oldu. Tarih ve insanlık, bu devsel atılımlar ve zaferlerle ilk kez tanışmıştı. Ama 20. Asır yalnızca sosyalizmin devasa zaferleriyle değil, bir de sosyalizmin ağır yenilgisiyle tanıştı.

Kuşkusuz ki, söz konusu yenilgi, tarihin helezonik akışı içerisinde sadece geçici bir tarihsel gerilemeyi ifade etmektedir. Ve tarih, geçmişten geleceğe doğru akmaya devam etmektedir. Lenin’in dediği gibi, birkaç on yıl geriye gidiş olanaklıdır, “çünkü tarihin bazen geriye doğru dev adımlar atmadan pürüzsüz ve biteviye ilerlediğine inanmak diyalektik değildir, bilimsel değildir, teorik açıdan yanlıştır.” Yine Lenin’in vurguladığı gibi, “Bilim ise hatalar ve yenilgiler olmadan öğrenilemiyor.”
(Önsöz’den)

Kitabın Künyesi
SSCB’de Kapitalizmin Restorasyonu – Sosyalizmin Sorunları – Tarihi Dersler
Hasan Ozan
Akademi Yayın / Kuram Dizisi
Editör : Mukaddes Erdoğdu Çelik
İstanbul, 2011, 1. Basım
569 sayfa

Yorum yapın

Daha fazla İnceleme, Politika
Demokratik Barışçı Çözüm ve Kürt Sorunu – Hazırlayan: Y. Yılmaz Karataş

Yılmaz Ateş?in hazırladığı ve birçok yazarın katkıda bulunduğu eldeki çalışma, Türkiye?de halen tüm yakıcılığıyla devam eden Kürt sorununu, çok yönlü...

Kapat