Demokratik Barışçı Çözüm ve Kürt Sorunu – Hazırlayan: Y. Yılmaz Karataş

Yılmaz Ateş?in hazırladığı ve birçok yazarın katkıda bulunduğu eldeki çalışma, Türkiye?de halen tüm yakıcılığıyla devam eden Kürt sorununu, çok yönlü bir bakışla ele alıyor. Ağırlıklı olarak sosyalist bir perspektifle kaleme alınmış makalelerde, Kürt halkının ?kendi kaderini tayin hakkı? savunuluyor; emperyalizm ve bölge gericiliklerinin Kürtlere dair hesapları ile Kürtleri hedef alan şoven-gerici çeşitli akımlar eleştiriliyor ve sorunun demokratik çözüm olanakları araştırılıyor. Kitapta, ırkçı saldırıların kışkırtılıp halkların birbirine düşmanlaştırılmasıyla, Kürt sorunu konusunda sol kesimde yaşanan kafa karışıklığı da analiz ediliyor.

Tanıtım Yazısı
Elinizdeki kitap, ulusal sorun bağlamında Kürt sorununu birçok yanıyla ele alan makalelerden oluşuyor. Bölgesel gelişmeler, emperyalizm ve Bölge gericiliklerinin hesapları değerlendirilerek, halkların tutum ve eğilimleri aktarılıyor. Devletin ve hükümetin sorunu hâlâ ?güvenlik? ve ?terör? sorunu olarak ele almasının, Türkiye?yi karşı karşıya bıraktığı tehlikelere dikkat çekiyor ve Kürt sorununa dair şoven-gerici akım ve kişilerin görüşlerinin eleştirisine yer veriyor. Sovyet pratiğinin ulusal sorunların çözümünde sergilediği tutumun Kürt sorunu üzerinden hatırlatıldığı ?Demokratik Barışçı Çözüm ve Kürt Sorunu?nda, barışçı ve demokratik çözümün bugünkü olanak ve dayanakları ele alınmakta ve okura kapsamlı değerlendirmeler sunulmaktadır.

Kitabın Künyesi
Demokratik Barışçı Çözüm ve Kürt Sorunu
Y. Yılmaz Karataş
Evrensel Basım Yayın / Politika – Güncel Sorunlar Dizisi
İstanbul, Kasım 2011, 1. Basım
388 sayfa

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here