Suç ve Ceza, Babalar ve Oğullar ve Nasıl Yapmalı? arasındaki mücadele

dostoyevskiSuç ve Ceza, 1865 yılında yazılır, Dostoyevski’nin görece en rahat ve uzun sürede yazdığı, anlatı alternatifleri üzerinde çalışabildiği romanlarındandır. 1866 yılında Rus Habercisi adlı dergide bölüm bölüm yayımlanır. Suç ve Ceza düşüncesi doğmadan önce, Sarhoşlar adını verdiği bir roman taslağı üzerinde çalışmaktadır Dostoyevski, ancak Suç ve Ceza’nın şekillenmeye başlamasıyla birlikte diğer metni Marmaledov karakteri olarak yeni romana dahil eder.

Tüm çevirilerde romanın ismi ile ilgili bir problem vardır; bu da romanın algılanışını, yorumlanışını etkiler. “Suç” olarak çevrilen “prestuplenie” sözcüğünün Rusça anlamı salt kriminal bir suç eylemi değil, aynı zamanda sınırı aşma, ihlal etme ve günahtır. Prestuplenie ile aşılan sınır yasal veya yasal olmayan, toplumsal, kutsal, kişisel, dinsel, yani illa suç ile ilişkilendirilemeyecek bir sınır olabilir.10 Dolayısıyla sorun basit bir kriminal suç temelinde konmamıştır ortaya. Roman salt Raskolnikov’un suçu temelinde değil, diğer kimi karakterlerin “ihlalleri” çerçevesinde de okunabilir. Marmaledov’un da, Svidrigaylov’un da bazı sınırları aştığını ve hesaplaşmalarını yaptıklarını düşünebiliriz. Suç ve Ceza’nın dönemin kitaplarla süren düşünsel mücadelesinin halkası olduğunu tekrar anımsatalım. Turgenyev’in Babalar ve Oğulları’na karşı Çernişevski Nasıl Yapmalı?’yı yazacak, Dostoyevski de bu zincire Yeraltından Notlar ile eklenecektir. Ancak dehanın kehanetinin hayatta karşılık bulması için henüz erkendir. Batı’nın felsefi üst-insan problemini bile öncelemiştir edebi deha. Öte yandan Çernişevski Nasıl Yapmalı?, bir kuşağın üzerinde Marx’ın Kapital’inden daha fazla etkili olacak ve 1917 Ekim devriminin edebi temellerinden birisini teşkil edecektir.11 Bu zincir Tolstoy ve Lenin’in yazacağı benzer isimli kitaplarla devam edecek, Dostoyevski’nin tercümeleri ile birlikte Rusya dışına taşıp Ayn Rand’a kadar uzanacaktır. Çernişevski Nasıl Yapmalı?’da radikal özgeciliği savunmakta, Dostoyevski de Yeraltından Notlar ile bu görüşe karşı saldırıya geçmektedir. Suç ve Ceza’da bu çarpışma yeni bir düzlemde devam eder.

Hayati Roman
24-02-2016 http://www.sabitfikir.com/

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here