Antonio Negri’nin Sürgün adlı kitabına dair – A. Kadir Şahin

?Mazoşist değilim; bir şeyler inşa etmek için illa ki yoksunluk çekmek gerektiğini iddia edecek değilim. Aslında, hapishane ve yaşamın geri kalanı arsında öyle ciddi bir fark olduğunu düşünmüyorum. Yaşam, onu inşa etmediğiniz sürece; yaşamın seyri özgürce kavranmadıkça bir hapishanedir.?
Yaşamı, bu denli öznelliğin kendini yeniden ve her an kurması olarak gören düşünür Antonıo NEGRi?nin ?SÜRGÜN? adlı kitabı Monokl Yayınevi tarafından okurla buluşturuldu. Negri?ye giriş niteliğindeki kitap yaşamından kesitlerle beraber, felsefesinin temel kavramlarını başlıklar halinde sunuyor.
ÇOKLUK
Sözcüğün klasik anlamı ilkel zamanın toplumsallaşmamış insanını anlatan, Hobbes tarafından kullanılmıştır. Negri?ye göre günümüzün çokluk kavramını entelektüel işçiler karşılıyor. Toplumu meydana getiren öznelerin içselleştirdiği üretken aletler, duygulanımsal, yeniden üretime dair gerçeklik, zevk arzularının hepsi çokluk kavramını oluşturuyor.

BİYO-POLİTİKA
Yaşamın yeniden üretimi ve disipline edilmesini sağlayan idari yapının devam ettirilmesi için şehirlerin, ulusların yönetiminin tek elde toplanması, siyasi-idari unsurlar ile demografik unsurların eklemlenmeleridir. Kapitalist modernizmin ürünü ulus devletlerin tanımlandığı dönemde biyo-politika bu mutlakıyetçi yönetim biçimini almıştır.

AFORİZMALAR
Yaşlılık ve Ölüm
Temelde ölüm yoktur: biz varolduğumuz sürece, ölüm yoktur; ölüm varolduğunda, biz varolmayı bırakmışızdır. Ölümün üstesinden gelme imkânı, gençliğin değil yaşlılığın büyük düşüdür. Ölümün üstesinden gelmek için yaşamı örgütlemeyi başarmak bir insanlık ödevidir; bu ölüm nedeni olan sömürüye son verme ödevi kadar önemli bir ödevdir.
Aşk
Aşk, çift veya aileye kendini kapatan bir şey olamaz; aksine kendini en geniş topluluklara açmalıdır? Aşk özünde günümüzde salt kendine ait olanı savunmaya kapanma yönündeki bütün çabaların yıkımıdır. Aşkın kendine has olanı ortak olana dönüştürmek için gereken anahtar olduğunu düşünüyorum.

İktidarın tarafında, her daim başkaldırı yer alır. Tahakkümün tarafında, her daim başkaldırı yer alır. Kazmak, daha da kazmak gerekir, en temelde yer alan noktadan itibaren: bu nokta bildiğimiz haliyle hapishane değildir; orası insanların acı çektikleri; en yoksul oldukları, en çok sömürüldükleri, dillerin ve anlamların her türlü eylem gücünden en çok ayrı olduğu ama bu haliyle insanların yine de varoldukları yerdir çünkü bunların hepsi yaşamdır ölüm değil.
Tüm yaşamının direngen pratiğini ortaya koyan bu özlü girişler Antonıo Negri?yi günümüzde izlenmeyi hak eden düşünürler listesine koymaya yetmektedir.

A.Kadir SAHİN

Kitabın Künyesi
Sürgün
Orjinal isim: Exil
Antonio Negri
Çevirmen: Öznur Karakaş
MonoKL / Düşünce Dizisi
Mayıs 2013,
96 sayfa

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here