Tıp Bu Değil

Modern tıbbın verdiği zarar, yararıyla yarışır hale geldi. Dünya ölçeğinde ve ülkemizde yürütülen “sağlıkta dönüşüm”ün toplum karşıtı politikalara dayandığı giderek açığa çıkıyor.

Ne var ki, o politikaların temelinde de günümüzün insanı metalaştıran tıbbı yatıyor. Hekimlerimizin bile ezici çoğunluğu bunu bilmiyor ya da kabul etmek istemiyor.

Tıbbın acilen sorgulanması, bilimselliğinin tartışılması, temelden yeniden ele alınması gerek. Böyle bir başlangıç hedefiyle bir grup hekim bu kitabı başta öğrenciler olmak üzere tıp camiası ve halk için yazdı.

Tıp Bu Değil
İlknur Arslanoğlu
İthaki Yayınları / Tarih-Toplum-Kuram Dizisi
Türkçe
288 s. — 2. Hamur– Ciltsiz — 14 x 20 cm
İstanbul, 2012

Yorum yapın

Daha fazla Bilim, Derleme, Sosyoloji
Türkiye Siyasetinde Kürtler (Direniş, Hak Arayışı, Katılım) – Kolektif

Kürt siyasal hareketleri, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan beri Türkiye siyasal hayatında karşılık bulacak bir eylemlilik arayışı içinde. Ama direnerek, itiraz ederek...

Kapat