Tocqueville’nin Hayatı

Alexis De Tocqueville
Fransız siyasi düşünür ve tarihçi Alexis-Charles-Henri Clérel de Tocqueville, (29 Temmuz 1805 – 16 Nisan 1859) kökenleri 12. yüzyıla kadar uzanan Normandiyalı soylu bir ailede dünyaya geldi. XVI. Louis’nin avukatlığını yapan babası Restorasyon döneminde de yüksek memurluklarda bulundu. İlk eğitimini evinde bir rahipten alan Tocqueville, daha sonra Metz’deki kraliyet kolejinde hukuk okudu. 1830’da yaşam boyu sıkı arkadaşı olan Gustave de Beaumont ile birlikte ıslahevi sistemini incelemek üzere ABD’ye seyahat etti. Tocqueville’e asıl ününü kazandıran çalışma olan Amerika’da Demokrasi (1835, 1840) bu seyahatten sonra kaleme alındı. Tocqueville 1830’ların sonunda Parlamentoda vekillik yapmaya başlayıp siyasi tartışmaların ön saflarında yer aldı. Genellikle kral karşıtı liberal
cephede bulunsa da, genellikle tartışmalarda taraf tutmamaya çalışarak bağımsız konumunu korudu. Tocqueville’in siyasette en aktif olduğu konular, sömürge ve kölelik mevzularıydı. Cezayir’in işgali ardından ortaya çıkan yönetimsel ve askeri sorunlarla yakından ilgilendi. 1841 ve 1846’da, Meclis adına iki kez Cezayir’e inceleme gezisi
yaptı. Oluşturulan komisyonlarda raportör olarak görev alıp kanun teklifleri hazırladı. Dönemin ateşli siyasi mevzularından olan köleliğin ilgası ile ilgili tartışmalarda da yer alan Tocqueville, bu konuda liberal bir perspektiften ziyade ulusal çıkar eksenli bir düşünceye sahipti. 1850’lerden sonra Louis-Napoléon’un darbesi neticesinde siyasetten kopan Tocqueville bir süre Britanya’da bulundu. 1856’da tamamladığı Eski Rejim ve Devrim adlı eseri devrime dair önemli bir perspektifi temsil eder. Bu dönemde başladığı ancak tamamlayamadığı Anılar’ı onun siyasi görüşlerine olduğu kadar dönemin siyasal olaylarına da ışık tutan bir eserdir. 16 Nisan 1859’da ölen Tocqueville, arkasında sadece dönemin Fransa’sının siyasi koşullarını anlamak için değil, aynı zamanda modern toplumun mahiyeti hakkında düşünmek için de mektuplar, notlar, yazılar, konuşmalar ve kitaplardan müteşekkil önemli bir külliyat bıraktı.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here