Toplumsal Düzenin İnşası (Polis Erkinin Eleştirel Teorisi) – Mark Neocleous

Kimse işçi olmayı kolayca kabul etmedi, gönüllü olmadı, rıza göstermedi.
İnsanlar arasındaki ilişkilerin şeyler arasındaki ilişki haline dönüşmesinin hem kendisi hem de doğrudan sonucu ücretli emek kategorisinin olağanlığın ve sıradanlığın ardına itilmesi olmuştur. Bununla beraber polisin tarihsel işlevi de görünmez kılınmıştır: Sermayenin toplumsal iktidarının ve ücret biçiminin yerleştirilmesi için devlet adına gerçekleştirilen muazzam ölçekli polis harekâtının merkeziliği.

Polis salt üniformadan, devletin baskı aygıtı olmaktan, burjuva düzeninin yeniden üretilmesindeki rolünden ibaret değildir. Esas olarak mevcut düzenin inşasında merkezi bir görev üstlenmiştir: Polis mandası yoksulluk sınıfının yönetilmesini ve düşkünler ile çalışabilenler olarak ayrıştırılmasını örgütlemiş ve böylelikle ücretli emek düzeninin inşasını gerçekleştirmiştir.

Polis biliminin Adam Smith, Patrick Colquhoun ve Georg W.F. Hegel ile politika üzerinden politik ekonomiye evrilmesi süreci aynı zamanda devlet-sivil toplum ayrışmasının kurgulanması ve böylelikle düzenin inşası dönemidir. Sivil toplumun oluşturulması devletin kurucu erki ile gerçekleştirilmiştir; bu gücün uygulanması da hukuk-idare devamlılığını sağlayan polis aygıtı sayesinde olanaklı kılınmıştır.

Hegel’in hukuk ve yönetim yaklaşımının, Marx’ın devlet erki ve sınıf mücadelesi anlayışının ve Foucault’nun yönetime dair çalışmasının içkin bir eleştirisi üzerine oturan politik idare kategorisi aracılığıyla Mark Neocleous, devlet-sivil toplum ayrışmasının devlet eliyle örgütlenen sürecini ve bu süreçte polisin tarihsel işlevini gün ışığına çıkarıyor.

Ardından polisi toplumsal inşa sürecindeki rolünü anlamak ve vurgulamak için tıpkı bu süreç içinde üretilmiş olan sosyal güvenlik kavramı gibi toplumsal polis kavramına ihtiyacımız olduğunu gösteriyor.
“Polis iyi düzenin babasıdır,” diyenler kazandı ve hâlâ iktidardalar…
(Tanıtım Bülteninden)

Kitabın Künyesi
Toplumsal Düzenin İnşası
(Polis Erkinin Eleştirel Teorisi)
Mark Neocleous
h2o Kitap / Sosyoloji Dizisi
Yayına Hazırlayan: Özcan Özen
Kapak: Sevil Tarla
Çeviri: Ahmet Bekmen
İstanbul, Nisan 2013, 1. Basım
221 sayfa

İÇİNDEKİLER
TÜRKÇE BASIMA ÖNSÖZ
ÖNSÖZ
1. ?Polis İyi Düzenin Babasıdır?
Efendisizleri Yönetmek: Düzeni Dayatmak
“İngilizce?nin Özgünlüğü” Üzerine İncelemeler ya da Aristotales Britanya?da
Piyasaya Hükmetmek: Çalışmayı Zorlamak
2. Liberalizm ve Mülkiyetin Zabtiyesi
Polisten Politik Ekonomiye mi?
Polis Hakimiyetinden Kanun Hakimiyetine
Liberal Düzen Hâli: Menfaat, Bağımsızlık, Mülkiyet
Güvenliğe Doğru
3. Güvensizliği Düzenlemek I: Toplumsal Polis ve Engelleme Mekanizmaları
Sivil Toplumun Tanzimi ve Rahatı
Politik İktisat ve Toplumsal Polis
Sosyal Güvenliğe Doğru
4. Güvensizliği Düzenlemek II: Sosyal Güvenlik Üzerine
Ücretli Emeğin İnşası
Sınır Karakolları: Sınıflar, Suçlular, Davacılar
Münasip Olanın Metafiziği: Sıhhiye Polisi, Domuzlar ve
Toplumsal Kir
Polisiye Görevin Hukuki Yeniden Oluşturulmasına Doğru
5. Kanun, Düzen, Politik İdare
Tutuklama ve Polis ?Hukuksuzluğu?
İdare ve Polisin Mantığı: Takdir Yetkisi
“Harika ve Olağanüstü Şey:” Modern Kanun ve Düzen Mitolojisi
Biçimsiz Erk ve Hayaletimsi Varlık: Polisin Vaziyeti

Previous Story

Türk ve Yunan Romanlarında “Öteki” ve Kimlik – Herkül Millas

Next Story

Toplumsal Hareket Algımız ve Gezi Direnişi – Yavuz Yıldırım

Latest from İnceleme

Go toTop

OKUMA ÖNERİLERİMİZ