Uzayın ve Zamanın Doğası / İçinde Yaşadığımız Evrenin Gerçekliği – Stephen Hawking ve Roger Penrose

Penrose realisti, Hawking ise pozitivisti oynuyor.
Kuantum kütle-çekim nasıl evrenin ilk zamanlarını ve karadelikler gibi ilginç nesneleri açıklayabilir? Evrenin görünümü nasıl hiçbir kuantum etkisi gözlenmeden Einstein’ın öngördüğü gibi olabilir? Hangi kuantum süreçleri nedeniyle karadelikler buharlaşabilir ve bütün o bilgiler nasıl kaybolur? Zaman neden ileri gider de geri gitmez? Bu kitapta, iki farklı görüşte fizikçi bu soruları tartışıyorlar.
Penrose, Einstein gibi, kuantum fiziğinin tamamlanmış bir kuram olduğuna karşı çıkıyor. Hawking ise tersine, genel göreliliğin evrenin nasıl başladığını açıklayamayacağını öne sürüyor. Hawking’ e göre, sadece sınır koşulları olmayan bir kuantum kütle-çekim kuramı, küçük bir kısmını gözleyebildiğimiz evren hakkında bize bir şeyler söyleme şansına sahiptir.

Einstein, evrenle ilgili en anlaşılmaz olayın, evrenin anlaşılabilir olması olduğunu söylemişti.
Fiziğin en başarılı ve doğru iki kuramı olam Kuantum Alan Kuramları ve Einstein’ın Genel Görelilik Kuramı tek bir Kuantum Kütle-çekim kuramında birleşebilirler mi gerçekten? İşte dünyanın en ünlü iki fizikçisi, Stephen Hawking (Zamanın Kısa tarihi) ve Roger Penrose (Kralın Yeni Usu) bu soruyu tartışıyorlar.
Bundan altmış yıl önce Niels Bohr ve Albert Einstein arasında Kuantum Mekaniği?nin temelleri hakkında da ünlü ve uzun bir tartışma vardı. Einstein, Kuantum Mekaniği?nin tamamlanmış bir kuram olduğunu reddediyordu. O, bunu felsefi açıdan uygun görmeyerek, Bohr’un temsil ettiği Kopenhag Ekol’ünün ortodoks yorumuna karşı sert bir savaş yürütmüştü.
Bir bakıma, Penrose ve Hawking arasındaki tartışma, Einstein rolünü Penrose’un ve Bohr rolünü de Hawking’in üstlenmeleriyle, bu eski fikir ayrılığının uzantısıdır. Konular şimdi daha karmaşık ve geniş olmakla birlikte, eskiden de olduğu gibi, gene teknik fikirlerle felsefi bakış açılarının bir iç içeliğini yansıtmaktadır.

”Son otuz yılda Stephen Hawking ve Roger Penrose, herkesten daha çok kütle-çekimin ve kozmolojinin doğasını anlamak için uğraştı… Uzayın ve Zamanın Doğası, bu çabanın kitaplaştırılmış halidir….”John Barrow, New Scientist
” Hawking ile Penrose arasındaki tartışma…, okuyucuyla etkileşim sağlıyor… Hawking’in mizah anlayışı kitabı renklendiriyor” –Joseph Silk, The Times Higher Education Supplement

“Bu ilginç kitap, gelecek nesil fizikçiler için daha da ilginç olmaya aday”–Robert M. Wald, Science

Kitabın Künyesi
Uzayın ve Zamanın Doğası
İçinde Yaşadığımız Evrenin Gerçekliği
Stephen Hawking ve Roger Penrose
Çeviri: Umur Daybelge
Alfa Yayıncılık
Baskı Yılı: 2011
150 sayfa

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here