Yakın Çağlar Tarihi – N. V. Yeliseyeva

N. V. Yeliseyeva?nin kaleme aldığı Yakın Çağlar Tarihi de Özdemir İnce tarafından Türkçeye kazandırılmış.
Kitap konuya, tarihteki ilk burjuva devrimi olması nedeniyle 1640 İngiliz Devrimi ile başlıyor ve insanlık tarihinin izini, Birinci Dünya Savaşı?nın sonuna kadar sürüyor. Basit bir bilgi aktarmanın ötesine geçen kitap, olayların neden-sonuç ilişkisini etraflıca irdeliyor. Yakınçağ tarihini bir özet halinde sunan çalışma, okura tarih üzerine genel bir bakış açısı kazandırıyor. Basit ve anlaşılır bir üslupla kaleme alınmış olan bu çalışma da araştırmaya yeni başlayan üniversite öğrencileri için bir başvuru kaynağı niteliğindedir. Yazar Yeliseyava tarihe kazananların ve güçlülerin değil, ezilen ve sömürülenlerin penceresinden yaklaşıyor. Genelde özet halinde yazılmış tarih kitapları konularını, devletler arası çatışmalarla, savaş ve diplomasi ilişkileriyle sınırlandırırlar. Ama bu kitap öylelerinden değil; tarihi, ülkelerin ve halkların iç çelişmelerinde hareketle ele alıyor ve okura pek alışık olunmayan tarihsel maddeci bir bakış açısı kazandırıyor.
Yazan: Sadık Usta
(Radikal Kitap Eki, 14/08/2009)

N. V. Yeliseyeva başkanlığında bir kurul tarafından hazırlanan bu kitap 1648 İngiliz devriminden 1917 Sovyet Devrimi?ne uzanan tarih kesitini ele alıyor. 300 yıla yakın bu süre boyunca dünyanın farklı ülkelerinde yürütülen sınıf mücadeleleri, burjuvazinin yükselişi ve sanayi devrimi, emperyalizmin doğuşu ve palazlanışı ve bu süreç içinde emekçi sınıfların ve ezilen halkların mücadeleleri tarihsel maddeci bir yaklaşımla inceleniyor. (Tanıtım Yazısı)

Kitabın Künyesi
Yakın Çağlar Tarihi
N. V. Yeliseyeva
Çeviri: Özdemir İnce
Yordam Kitap
1. Baskı, Nisan 2009
350 sayfa

1 YORUM

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here