100 Soruda Ekonomi Elkitabı / Türkiye Ekonomisinden Örneklerle – Sadun Aren

Sadun Aren?in, iktisada giriş niteliğindeki ?100 Soruda Ekonomi Elkitabı?, tüketim konusundan başlayarak, işsizlik, kalkınma ve sanayileşmeye kadar, ekonomi alanındaki temel kavramları açıklıyor. Anlatımını, Türkiye ekonomisinden örneklerle de besleyen Aren?in çalışması, duru ve anlaşılabilir üslubuyla da dikkat çekiyor. Aren?in, ilk baskısı kırk yılı aşkın bir süre önce yapılan kitabı, aradan geçen süre içinde birçok baskı yaptı. Yazar zengin anlatımıyla, sermaye, değer, emek, artıdeğer, sömürü, gelir, ticaret, tasarruf, ücret, faiz, piyasa, fiyat, tekel, kamu maliyesi, azgelişmişlik, teknoloji gibi, ekonomi disiplini kapsamına giren birçok kavramı açıklıyor.

“Kökü 16. yüzyıla dayanan iktisat biliminin Türkiye’ye gelmesi 19. yüzyılın sonunu bulmuştur. Bu gecikmişlik, bu bilim dalının üniversiter eğitimde kendine yer bulmasını da çok ertelemiştir. Bunun kaçınılmaz sonucu, Türkiye’de iktisadi düşüncenin, iktisat yazınının ve iktisatça düşünmenin güdük kalmasıdır.
Türkçe yayınlanmış iktisat kitaplarının büyük çoğunluğunun çeviri veya yabancı kaynaklardan derleme “ders kitabı” niteliğini taşıması bu güdüklüğün başat göstergesidir.
Ancak sayıları ne yazık ki çok az olan bazı öncüler, Türkçe ve özgün iktisat kitapları yayınlamışlardır. Bu öncülerden biri, Türkiye’de neredeyse her zaman tabu, korku ve korkutma nesnesi, yasak ve hapsedilme nedeni olan Marksist iktisadın da ustalarından Sadun Aren’dir.
Sadun Aren, Mülkiye’de geçirdiği uzun akademik kariyeri boyunca, siyasi mücadelenin ve bilimsel çalışmaların yanı sıra, iktisatla yeni tanışan öğrencilerine bu labirentte yol göstermesi için “iktisada giriş” niteliğindeki 100 Soruda Ekonomi Elkitabı?nı yazmıştır.
Devasa ilerlemeler ve genişlemeler kaydeden iktisadın karmakarışık yollarında kaybolmamak için yola bu kitapla başlamak akıllıca olacaktır.”
Mehmet Ali Kılıçbay

Önsöz (2007)
Bu Baskıya Önsöz
Bu kitap, değerli yazar ve eleştirmenimiz Fethi Naci tarafından 100 Soruda serisinin ilk kitabı olarak, ilk defa bundan kırk yıl önce yayınlanmıştır. Daha sonra 100 Soruda serisi çok tutulmuş ve sürekli gelişerek yüzyılın sonunda elliyi aşan bir sayıya ulaşmıştır. Doğal olarak bu süreç içinde Naci arkadaşımızın sağlığı da bozulmaya başlamıştır. İyi bir rastlantı olarak bu sırada bir banka 100 Soruda serisini satın almıştır. Devir işlemi yapılmasına karşın dizinin yeni sahipleri bu çalışmayı iyi yürütememişlerdir. Böylece 100 Soruda serisi bir süre ortadan kalkmıştır. Yasal sürenin dolmasıyla birlikte yazarları tarafından tekrar basılabilir hale gelmiştir. Elinizdeki bu kitap da bu bağlamda basılmıştır.
Benim ikisi 100 Soruda serisinde olmak üzere, Gerçek Yayınevi?nden dört kitabım çıkmıştır. İmge Kitabevi Yayınları bunları yeniden basmaya karar vermiştir.
İmge Kitabevi Yayınları?nın bu kararından ötürü yöneticisi değerli dostum Refik Tabakçı?ya ve değerli yayın yönetmeni Şebnem Çiler Tabakçı?ya çok teşekkür ediyorum.
Sadun Aren, 2007

Önsöz (1986)
24 Ocak 1980?den beri uygulanmakta olan ve serbest piyasa ekonomisi temelinde dışa açılma olarak özetleyebileceğimiz yeni ekonomi politikası, bu kitabın son baskısından beri geçen beş yılı aşkın süre içinde ekonomik yaşamımızda bazı önemli değişiklikler yapmıştır.
Bunun doğal bir sonucu olarak bazı konular güncelliklerini yitirmiş, diğer bazı konular da yeni bir güncellik ve önem kazanmışlardır.
Bu durum karşısında ben de, bu 8. baskısında, kitapta bazı önemli değişiklikler yapmak zorunluluğunu duydum. Bu değişiklikler, esas olarak, piyasa ekonomisiyle ilgili üç yeni bölümün eklenmesi ve azgelişmişlik konusuna daha fazla ağırlık verilmesi biçiminde olmuştur.
Böylece, daha önceki baskılarda bulunan 61 soru kitaptan çıkarılmış, bunların yerine yeni baştan 61 soru yazılmış, öbür sorular da gözden geçirilmiştir; yani, adı 100 Soruda Ekonomi Elkitabı dışında, kitap hemen hemen yeniden yazılmıştır. Bunlara karşılık, kitabı eski hacminde tutabilmek için, bazı bölümleri de çıkarmak zorunda kaldım.
Para ve dış ticaretle ilgili bölümü, güncelliği ve önemi azaldığı için değil -çünkü tersine artmıştır- fakat bu konuda geçen yıl, bu dizide, ayrı bir kitap yazmış olduğum için çıkarmak gereğini duydum.
Ekonomik yaşamımızın bugünkü koşullarında, kitabın bu yeni yapısı ve soruları ile okuyucularım için daha yararlı olacağını düşünüyorum.
Kitabın hazırlanmasında çok çeşitli yardımlarından ötürü eşim Munise?ye ve her zamanki titiz ve özenli editörlüğünden ötürü değerli dostum Fethi Naci?ye teşekkür ediyorum.
Sadun Aren
Ocak 1986, Ankara

Kitabın Künyesi
100 Soruda Ekonomi Elkitabı
Sadun Aren,
İmge Kitabevi,
ekonomi,
239 sayfa

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here