Hacı Murat – Lev Nikolayeviç Tolstoy

Büyük Rus yazarı Lev Tolstoy?un 1896-1904 yılları arasında yazdığı ?Hacı Murat? yazarın olgunluk dönemi eserlerinden kabul edilir. On dokuzuncu yüzyılın Kafkas halkları arasında efsaneleşen Şeyh Şamil?le çekişen Hacı Murat?ın hikâyesini kaleme alan Tolstoy, zayıflıklarının ve gücünün farkında olan bir kahramanı anlatıyor. Hacı Murat yurt edinme, hayata tutunma, bağımsızlık, tutsaklık, ihanet ve iktidar sarmalında biçimlenen bir davanın kahramanıdır. Rus Çarı I. Nikolay ile dağlı halkların önderi Şeyh Şamil arasında fark görmeyen Tolstoy romanında, dağların gözüpek savaşçısı Hacı Murat?ın, Çar ve Şeyh Şamil?le mücadelesini ve trajik sonunu hikâye ediyor.

“Lev Nikolayeviç Tolstoy (1828-1910) Hacı Murat adlı eserinde,Rus Çarlığının Kafkasya halklarına karşı yürüttüğü, etkileri bugün bile hissedilen XIX. yüzyıl savaşlarından bir öykü anlatır. Tolstoy’a göre Rus Çarı I. Nikolay ile dağlı halkların önderi Şeyh Şamil arasında bir fark yoktur. Önemli olan savaşa karar verenler değil, savaşanlardır. Her iki cephede savaşan, hayatın ve ölümün gereklerini ellerinden geldiğince, çoğunlukla sorgusuz-sualsiz, çocukça, acemice yerine getiren insanları önemser büyük yazar. Bu insanlardan biri olan, dağların namlı, gözü pek savaşçısı Hacı Murat’ı ele alır bu romanında. Kafkasya halkları için Hacı Murat; bir umut, yerinden sökülemeyen, sökülürse solup gidecek inatçı bir dulavratotu olagelmiştir… Ne var ki o da her insan gibi kendi talihinin peşine düşecek, yine de kederli hayat hikâyesinin son anına kadar dürüst, çocuk ve özgür kalacaktır.
“Tarihî bir şeyler yazıyorsam gerçeğe en ince ayrıntısına kadar sadık kalmayı severim,” diyen Lev Nikolayeviç Tolstoy, kendisine derin sanatsal sancılar yaşatan “Hacı Murat” üzerinde aralıklarla altı yıl çalışmış, yaklaşık 5 000 sayfayı bulan tarihî belge incelemiştir. Aslında yabancısı olduğu dağlı kültürünü, geleneklerini, düşünce ve davranış şekillerini böylesine ustalıkla aktarabilmiş, hayranlık uyandıran bir yapıt ortaya koymuştur.
Tanıtım Yazısı

Kitabın Künyesi
Hacı Murat
Lev Nikolayeviç Tolstoy
Çeviren: Günay Kızılırmak Çetao,
İmge Kitabevi,
roman, 159 sayfa

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here