50 Soruda Aydınlanma – Afşar Timuçin ve Ali Timuçin

“50 Soruda” dizisinin ikinci kitabı da yayınlandı: Afşar Timuçin ve Ali Timuçin?in kaleme aldığı “50 Soruda Aydınlanma”.
Afşar Timuçin kitaba yazdığı önsözde hedefini şöyle belirliyor: ?Tarihin bütün gelişim süreçlerini doğru olarak kavrayabilmek her şeyden önce yerin ve zamanın toplumsal, iktisadi, kültürel sorunlarını yakından görmekle olasıydı. Aydınlanma devinimini kavramak da ancak bu çerçevede olasıydı. Aydınlanma düşünürlerini birer birer tanıtarak bu işin içinden sıyrılmak doğru olmazdı. O yüzden bu kitapta öncelikle bir dönemin enine boyuna tartışılmış görünümlerini, bir başka deyişle bir düşünce deviniminin altyapısını bulacaksınız. Aydınlanma deviniminin neye karşı olduğunu, neyle savaştığını, neyi gidermeye çalıştığını ve hangi özlemler içinde olduğunu iyi bilmek önemlidir.?
“50 Soruda” dizisinin henüz çok başında olmamıza karşın gördüğü ilgi bizi sevindirdi. Çok sayıda okurumuz bu yıl çıkarmayı planladığımız 13 kitaba şimdiden abone oldu. Yüzde 40?a yakın bir indirim olanağı sunan 50 Soruda aboneliği kampanyasının dizinin ikinci kitabıyla birlikte daha da ivme kazanacağını düşünüyoruz.
Bilim ve Gelecek Kitabevi

Tanıtım Yazısı
Bilim ve Gelecek Kitaplığı 50 Soruda dizisi, bilimin temel kuramlarını ve kimi alanlarını, popüler ve temel düzeyde anlatan kitaplardan oluşuyor. Dizi, ?İnsanın Tarihöncesi Evrimi?nden sonra ?50 Soruda Aydınlanma? ile devam ediyor.
50 Soruda Aydınlanma’da, Afşar Timuçin ve Ali Timuçin, insan aklının dinsel ve geleneksel zincirlerinden kurtulması ve özgürleşmesinin önemli adımlarından 18. yüzyıl Aydınlanma devrimini, oluşum süreci çerçevesinde, yeşerdiği toplumsal-siyasal koşullar, düşünsel kaynakları, düşünürleri, düşünürlerinin dile getirdiği görüş ve talepler, bunların yarattığı etkiler, insanlığa bıraktığı miras gibi boyutlarıyla ele alıyorlar.
Yazarların Aydınlanma devrimini farklı boyutlarıyla izlerken uğradıkları sorulardan kimileri şöyle: Aydınlanma bir toplumun belli bir dönemdeki düşünce etkinliği mi, yoksa bütün insanlığı mı ilgilendiriyor? Aydınlanmacıların bilim düşüncesine bağlanmış olmalarında Newton’un etkisi var mı? Aydınlanma öncesinde Fransa’da siyasal olaylar nasıl gelişti? Aydınlanma, Sanayi Devrimi’nin ve bu devrimi yaratan burjuva sınıfının isteklerini karşılıyor muydu? Fransız Devrimi aydınlanmanın taleplerini yerine getirebildi mi? Kant için aydınlanma nedir? Aydınlanmacılara ışık tutan filozof John Locke’un felsefesi nasıldır? Aydınlanma düşünürleri kimlerdir, görüşleri nelerdir? Rousseau düşüncesinde ?toplum sözleşmesi? neyi karşılar? Aydınlanma ve Fransız Devrimi dünyaya ne getirdi?

Kitabın Künyesi
50 Soruda Aydınlanma
Afşar Timuçin,Ali Timuçin
Bilim ve Gelecek Kitaplığı
Basım Tarihi : 03 – 2010
Sayfa Sayısı : 160

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here