Alnında Mavi Kuşlar – Aysel Özakın

1979 Madaralı Roman Ödülü’nü alan Alnında Mavi Kuşlar (1978), Aysel Özakın’ın tarihe Kanlı 1 Mayıs olarak  geçen 1 Mayıs 1977 günü İstanbul?da yaşananları konu edinen romandır.
Çok değil, bundan 30 yıl önce yaşananlar, edebiyatımızda ne kadar yer bulabildi? 1970’li yılların Türkiyesi’nde toplumsal mücadelelerin içinden geçenler, edebiyatımıza birçok katkı sundu ama o günleri gerçekten ne kadar anlatabildi? 1 Mayıs 1977’de Taksim’de yaşanan katliamın sonrasında, Aysel Özakın’ın kaleme aldığı “Alnında Mav Kuşlar” Türkiye edebiyatının o döneme ve olaylara yönelen romanları arasında, hâlâ biricik yerini koruyor.

Olayların kenarında kalanlar, yakınları alanlara çıktığı için telaş duyanlar, alanları dolduranlar, alanlardan kaçanlar, Kazancı’ya sıkışanlar, direnenler, ölenler, yaşayanlar… Bunaldığı taşra ortamından özgürlük ve sanatsal duyarlık kaynağı olarak gördüğü İstanbul’a gelen bir genç kız, Armağan; eğitimli, toplumsal gidiş karşısında tedirgin ancak kararsız aydın tipinin örneği Sinan ve ötekiler… Bütün tipolojileriyle 1977 1 Mayıs’ına tanık olanlar, işte bu romanda karşımıza çıkıyor.
Aysel Özakın, sadece bir olay değil, bütün dönemin atmosferini, ilişkilerini, gelgitlerini, usta kalemiyle gözlerimizin önüne seriyor. Taksim’de 1 Mayıs – 30 yıl önce, 30 yıl sonra; has edebiyatın duyarlı anlatımıyla…

Kitabın Künyesi
Alnında Mavi Kuşlar
Aysel Özakın
Yordam Kitap
1. Baskı, Ağustos 2007, İstanbul
192 sayfa

Aysel Özakın’ın (d. 1942, Urfa) Hayatı
İlk ve ortaöğrenimini İzmir’de, yükseköğrenimini 1963 yılında Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Fransızca bölümünde tamamladı. Çeşitli liselerde öğretmenlik yaptıktan sonra Gazi Eğitim Enstitüsü’nde asistan oldu ve “Gerçeküstücü Akımda Aşk ve Mizah” konulu bir tez hazırladı. Çalışmalarını ve öğrenimini bir süre Fransa’da sürdürdü. Daha sonra İstanbul Atatürk Eğitim Enstitüsü’nde Öğretim görevlisi olarak çalıştı.

1977’de tayini Çanakkale’ye çıkınca öğretmenliği bırakarak yazarlığa başladı ve çeviriler yaptı. 1979?da İstanbul Devlet Konservatuarına Fransızca okutmanı olarak öğretmenliğe döndü. 1980 yılında Berlin’de Yazarlar Sempozyumu’na katılmak üzere çağrıldı ve yurda dönmeyerek edebiyat çalışmalarını önce Almanya’da sonra İngiltere’de sürdürdü. İngiliz ressam ve heykeltıraş Bryan Ingham (1936-1997) ile evlendi. Yapıtları Almanya, Hollanda, Yunanistan, Fransa?da çeşitli yayınevleri tarafından yayımlandı. Yazar, yaşamını Türkiye?de sürdürmekte.

Edebi Yaşamı
Aysel Özakın, Yeni Adımlar dergisinin düzenlediği Sabahattin Ali Öykü Yarışmasında(1974)”Küçük Şehrin Soğuk Geceleri” adlı öyküsü “En Başarılı Öykü” seçilince ilgiyi çekti. İlk öyküleri küçük kent insanlarının özellikle yoksul çevrelerde baskı altında yaşayan genç kız ve kadınların yaşamına tanıklık ediyordu. Zamanla büyük kentlerdeki toplumsal sorunları, sanatçıların, siyasal eyleme katılanların çevrelerini, kadın özgürlüğünü, Almanya’da yabancı çevrelerdeki Türk işçilerin sorunlarını konu edindi.

1978’de yayınladığı Alnında Mavi Kuşlar ile 1979 Madaralı Roman Ödülü’nü kazandı. Yazarın, Yurtdışında yaşaığı yıllar boyunca Avrupa?da tanınan bir yazar oldu. İngilizce olarak kaleme aldığı oyunları ve romanları da vardır. Türkiye?ye döndükten sonra Güzellik Acısı adlı romanını İngilizce olarak yazmış, Türkçe?ye çevrilmiştir.

Eserleri
* Gurbet Yavrum (1975)
* Sessiz Bir Dayanışma (1976)
* Alnında Mavi Kuşlar (1978)
* Genç Kız ve Ölüm (1980)
* Mavi Maske (1988)
* Kanal Boyu (1981)
* Güzellik Acısı (2005)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir