Bilimden Yana – Asım Bezirci

Edebiyatı ya da daha geniş anlamıyla sanatı ayrı ayrı ve bir bütün olarak toplumların tarihsel gelişimden arındıran hiçbir anlayış bilimsel değildir. Kültür- sanatı kendi özgül ve aynı zamanda nesnel yasalılıklarından soyutlayan hiçbir anlayış da bilimsel değildir.
Toplumcu çizgideki edebiyat eleştirileriyle ön plana çıkan yazar, Asım Bezirci’nin eleştiri yönteminin bir uygulaması sayabileceğimiz “Bilimden Yana”, üç bölümden oluşuyor. Birinci bölümde “eleştirinin kuramı ve yöntemi”, enine boyuna inceleniyor. Öznel/izlenimsel eleştirinin özellik ve sakıncaları sergileniyor. Buna karşılık, nesnel/bilimsel eleştirinin nitelik ve yararları belirtiliyor. Bütün bunlar aşk, zaman, yaşlılık, ölüm, övgü, dogma, özetleme, araştırma, karalamak, kalıt, dilbilim, yapısalcılık gibi kavramlar çerçevesinde, duru bir anlatıma sahip “eleştirel deneme”lerle ortaya konuyor.
İkinci bölümde başlıca denemeci ve eleştiricilerimiz yargılanıyor.
Üçüncü bölümde ise Asım Bezirci’nin şiir, edebiyat, eleştiri, gelenek, etkileme ve tanıtma üstüne yazarlarla yaptığı konuşmalar yer alıyor.
Asim Bezirci, kitapta, bilimsel/sosyalist elestiri, Marksist estetik, edebiyatta doğalcılık, sosyalist gerçeklik üzerinde duruyor. Sanat ve politikaniın kimi temel kavramları açıklanıyor ve bu çerçevede Yaşar Nabi, Kemal Tahir, Behçet Necatigil, Nurullah Ataç, Memet Fuat, Fethi Naci, Metin Erksan… gibi yazarlar elestiriliyor.

Kitabın Künyesi
Bilimden Yana
Asım Bezirci
Evrensel Basım Yayın / Asım Bezirci Kitapları Dizisi
Oluş Yayınevi’nden İlk Basım: 1963,
İstanbul, 1995
268 sayfa

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here