Sosyalizm ve Edebiyat ? Anatoli Lunaçarski

Sosyalist Sovyetler Birliği’nin ilk Halk Eğitim Komiseri Anatoli Lunaçarski, tiyatro, sanat, edebiyat, estetik, kültür, felsefe ve siyasetle ilgili deneme, eleştiri ve araştırma türünde birçok eser verdi. Sosyalizm ve Edebiyat, Lunaçarski’nin Rus Edebiyatının Yazgıları adlı yapıtından derlenmiş yazılardan oluşuyor. Sosyalizmin inşa döneminde, yeni bir edebiyat ve sanat anlayışının ilkelerinin de oluşturulmaya başlandığı Sovyetler Birliği’nde gündeme gelen çeşitli kuramsal sorunlara açıklık getiren Lunaçarski’nin görüşleri sosyalist kültürel birikimimizin kaynaklarından birini oluşturuyor.

Sanat eserindeki biçim ve içerik ilişkisi, edebiyatın kitlelere ulaşma sorunu, kuram ve kılgı arasındaki bağıntı ve yeni eleştirinin temelleri gibi önemli konularda özgün fikirler geliştiren Lunaçarski’nin yorum ve önerileri, yaşadığı dönemde tartışmaları yönlendiren bir özellik taşımıştı. Asım Bezirci’nin çevirisinden okura sunulan kitapta yazarın yaşamı ve eserlerini konu alan iki incelemeye de yer veriliyor.

Kitabın Künyesi
Sosyalizm ve Edebiyat
Anatoli Lunaçarski
Çevirmen : Asım Bezirci
Evrensel Basım Yayın / Sanat – Edebiyat Kuramı Dizisi
Basım Tarihi : 02 – 1998
Sayfa Sayısı : 127

Yorum yapın

Daha fazla Edebiyat Haberleri, İnceleme, Politika
Rus Devrimi ? Rosa Luxemburg

Rosa Luxemburg, Rus Bolşevikleriyle güçlü polemiklere girişen Marksistler arasında Sovyet iktidarına dost kalmayı becerebilmiş ender devrimcilerdendir. 1919'daki erken ve trajik...

Kapat