Bir fasit dairedir zulüm

“Ne yüzler ne insanlar gelir geçer de bir zulüm kalır yeryüzünde. Bir fasit dairedir zulüm, kuyruğunu yutmuş yılan… Döner döner tekrarlanır, döner döner tekrarlanır, döner…”

Baki olan zulmün kendisidir; insanın insana, hayvana, tabiata zulmü bitmez. Zalimler, diktatörler, zorbalar gelir geçer de zulüm, yer ile gök arasında mıh gibi çakılı kalır.
Kimlikleri ile aşağılanan Çingeneler (Roman, Kıpti, Mıtrıp, Kareçi, Cingane, Şopar, Cono…)

“Çingeneler Zamanı”ndan kalma eski bir inanış gereği umutla, Hıdırellez günü sudan çıkıp gelecek olan “Babafingo”adındaki kurtarıcıyı bekler.

Yazar Berna Durmaz, aidiyetleri kabul edilmeyen, hor görülen, yeryüzünün dört bir yanına dağılan Çingeneleri anlatır, “Bir Fasit Daire” adlı öykü kitabında. Cemafer, Zarif, Hasret, Topuz, Kasım Emin öyküde adı geçen karakterlerdir. Bir Roman havasında anlatılır hikayeleri, düşleri, sevdaları…

Öyküdeki karakterlerin çoğu kendisini fasit bir dairenin içinde bulur. Bazen de kendi çizdikleri dairenin, ya büsbütün içinde ya da büsbütün dışında… En nihayetinde bir garip çember öyküsü.

KUYRUĞUNU YUTMUŞ YILAN

Zulüm, kendi kuyruğunu yutmuş bir yılan gibi döner durur kısır bir döngünün içerisinde. Cemafer’in dedesinden ona emanet edilen asırlık sırrı işte o fasit dairede, ömrü boyunca bedeninde saklamıştı. O sözü taşıyacak birini bulmadan ruhu çıkmıyordu bedeninden, aklı gidiyordu emaneti teslim etmeden göçüp gidecek oluşuna. Söz Zarif’i buldu ve sonra bir başkasına değdi öyküleri;

“Cemafer”in, boynu bir sicim boncuk dizili zurnası Zarif’in oldu, hikayesi Hasret’in. Hasret’le Zarif, Kel Şeh­ri’nden çıkıp ovaya doğru yürüdüler.”

Yazar Berna Durmaz, göçerlerin içinde en renkli topluluk olan Romanlar’ı anlatırken; karakterlerin öykülerini kendi ağızlarından aktarması, ritimle birlikte gelişen olay örgüsü bir yandan Cemafer’in zurnasından çıkan o sesi adeta duyumsadım, o renk cümbüşü içerisinde…

Kıymet CEVİZ
www.evrensel.net, 17.04.2014

Kitabın Künyesi
Bir Fasit Daire
Berna Durmaz
Can Yayınları / Öykü Dizisi
İstanbul, 2013
120 s.

Berna Durmaz, özellikle kasaba ve kenar mahallelerden insanları, onların konuşma diline yakın bir anlatımla, kendi özgün dilini de oluşturarak yazan bir öykücü. Yoksul kadınlarla çocukları, emeğiyle geçinen, tüm ezilmişliğine karşın neşesini yitirmeyen halktan insanları güçlü gözlemlerle anlatıyor. Bir Fasit Daire’de on üç yeni öykü var. Durmaz, bir Roman mahallesinde olup bitenleri ele aldığı öykülerinde ortak karakterleri kullanıyor. Bu karakterlerin kimi özellikleri, okuru Bir Fasit Daire’nin içine kolayca alacak nitelikte: Ölen, ama öldüğünü bir türlü anlayamayan Cemafer gibi. Berna Durmaz’ın kitabı ışık saçan, içinde kıyamet kopmuş renkli bir çadır gibi. Zevkle okuyacaksınız.
(Tanıtım Bülteninden)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here