Bir Krizin Kısa Hikayesi – Korkut Boratav

Bir Krizin Kısa Hikayesi adlı bu kitap, emperyalizmin ve egemen sınıfların yol açtığı ve yönlendirdiği bir kriz hikâyesi anlatıyor. Başkaları, bunu tamamlayan veya bununla çelişen hikâyeler de anlatabilirler. Kapitalizmi son seksen yılın en kapsamlı ve en derin krizine sürükleyen süreçler ve dinamikler, sosyal bilimlerin çeşitli disiplinleri tarafından “hikâyeler”in ötesini kavramayı hedefleyen araştırmalarla incelenecek; aydınlatılacaktır.

Tek başına kapitalizmin krizleri, kapitalizmin aşılmasına yol açmaz. Krizlerin ortaya koyduğu olgular, kapitalizmin, finans kapitalin, emperyalizmin çıplak özünün kavranmasına imkân verirse ve bu algılamalar toplumsal mücadelelere taşınırsa sistem-karşıtı hareketleri güçlendirir. Bu kitap, böyle bir kavrayış sürecine, karınca kararınca katkı yapabilirse amacına ulaşmış olacaktır.

Kitabın Künyesi
Bir Krizin Kısa Hikayesi
Yazar: Korkut Boratav
Yayınevi: Arkadaş Yayınları
Sayfa Sayısı: 264 sayfa

Yorum yapın

Daha fazla Ekonomi
Osmanlı Devleti’nde Yabancı Sermaye 1854-1914 – V. Necla Geyikdağı ‘Bir Hasta Adamın ve Bir Hastalığın Hikâyesi…’

V. Necla Geyikdağı ?Osmanlı Devleti?nde Yabancı Sermaye?de, Osmanlı?nın kapitalizmin ilk küreselleşme sürecine nasıl dahil edildiğini anlatıyor. Geyikdağı bunu, söz konusu...

Kapat