“Biz hırsız değiliz, biz haydut değiliz – biz cesur ve iyi adamlarız.”

STENKA RAZİN ÜZERİNE HALK TÜRKÜLERİ

O zamanlar Kazaklar Volga kıyılarında ayrı bir topluluk olarak yaşıyorlardı. 17. yüzyıl başında yaşanan huzursuz dönemde varlıklarını duyumsattılar ve Lehlerin Türklerle savaşına karıştılar. Wladislav onların gitmesine izin verdi ve onlara armağanlar sundu. Bu, Kazaklar arasındaki karşılıklı bağlılığı göstermektedir Ukrayna Kazakları, Lehlerin yardımına gelince aynı şeyi Volga ovalarında yaşayan Kazaklar da yaptı (Türklere karşı Lehlerin yardımına 20.000 kişi geldi). Volga kıyısında yaşayanların dışında, Don’dan, Yaik’ten ve Rusya’nın dört bir yanından talana gelen Kazaklar oldu. Ana ticaret yolu olan Volga, onlara cesaretlerini deneme olanağı verdi. 1621’de bir gemi konvoyunu yağmaladılar, bu da Çorniyar kentinin kurulmasını sağladı. 1654’te Guryev adında birine ait olan Nijni Yaik Uçug’a (uçug balık dalyanı demektir, nehirde balık yakalamak için dok biçiminde inşa edilen bir bariyerdir) saldırdılar, yerle bir ettiler ve işçilerini kendi saflarına kattılar. Halk arasında çok seviliyorlardı. Volga tüm uçsuz bucaksızlığıyla “hırsız Kazakların” ellerine geçti, onların yaptıkları türkülerde anlatılır oldu ve halk onları asla adi soyguncular olarak değerlendirmedi, çünkü çok büyük bir çapta çalıyorlardı. Kendi türkülerinde kendilerinden şöyle sözediyorlardı: “Biz hırsız değiliz, biz haydut değiliz – biz cesur ve iyi adamlarız.” Onlar halkın imgeleminde ve türkülerinde (– ki buna Rus türküleri de dahil) Yunan kahramanları, batılı şövalyeler ya da Sırbistan’ın yunakları gibiydiler.

Karl Marx, “Conspectus of Kostamarov’s Revolt of Stenka Razin”
[Tape metin esas alınarak basılmıştır]

KAYNAK KİTAP
Yazın ve Sanat Üzerine
Karl Marx, Friedrich Engels
Sol Yayınları
Çeviren: Öner Ünalan

Stepan Razin: (1630 – 6 Haziran 1671), Kazak lideri. Güney Rusya’da soylulara ve Çarlık bürokrasisine karşı gelmiş ve ayaklanma başlatmıştır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here