Çizgilerle Komünist Manifesto – Karl Marx, Friedrich Engels. Çizgiler: Rodolfo Marcenaro

Bilimsel sosyalizmin en yaygın ve en etkili program belgesi, çizginin ve mizahın gücün donanmış olarak okurların karşısında!
Komünist Manifesto bilimsel sosyalizmin en önemli program belgelerindendir. Karl Marx ile Friedrich Engels tarafından kaleme alınan Komünist Manifesto?nun ilk basımı 1848 Şubatında Londra?da yayınlandı. O tarihten bugüne belli başlı dünya dillerinde sayısız basımı yapıldı, bugün de yaygın bir ilginin konusu olmaya devam ediyor.
Yordam Kitap, eserin yayınlanışının 160. yılında Komünist Manifesto ve Hakkında Yazılar başlığıyla sunduğu kapsamlı derlemeden sonra şimdi de eseri çizgilerle canlandıran bir çalışmaya yer veriyor. Manifesto?nun metni sayfalarda akarken ünlü İtalyan çizeri Marcenaro?nun keskin ve mizahi çizgileri eseri başarıyla yorumluyor. Çizer Marcenaro, okuru işçi sınıfı ve burjuvazinin tipik temsilcileriyle de tanıştırıyor. Zihinlere kazınacak bu tiplemeler, kitap boyunca süren kıyasıya polemikleriyle, temsil ettikleri sınıfların bakış açılarını, çeşitli konulardaki tutumlarını, ahlak anlayışlarını yalın bir biçimde yansıtıyorlar?
Böylece sosyalizm tarihinin en önemli ve en yaygın belgesi, özel bir çarpıcılık kazanıyor. Manifesto çok okundu, okunacak! Çizgilerle Komünist Manifesto, Manifesto okurlarına alternatif bir okuma olanağı sunarken, çizgi ve mizahın gücüyle donanmış olarak Manifesto?yu yeni bir okur kitlesiyle buluşturmaya da aday.

Kitabın Künyesi
Çizgilerle Komünist Manifesto
Karl Marx, Friedrich Engels, Rodolfo Marcenaro
Çeviri: Nail Satılgan – Kaan Emek
Yordam Kitap
2009
104 sayfa

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here