Dersim’i Parantezden Çıkarmak (Dersim Sempozyumunun Ardından) – Şükrü Aslan

Dersim, son yıllarda Türkiye’nin yakın tarihinin en önemli yüzleşmelerinden birine konu oldu. Dersim adı, 1938 kıyımından sonra vilayete konan Tunceli adının arkasına parantez içinde yazılmaya başladı, şimdi artık “öz” ad olarak biliniyor.
Birçok edebi anlatı, sözlü tarih çalışması, inceleme, belgesel ve müzik çalışması, Dersim’in hakikatiyle yüzleşmeye katkıda bulundu. 2010’da yapılan 1. Uluslararası Tunceli (Dersim) Sempozyumu, bu çalışmaların oluşturduğu çok yönlü birikimi ortaya koymak açısından anlamlıydı.
Elinizdeki kitap, bu sempozyuma yansıyan birikimi damıtan bir seçkidir.”Kimlik, Sürgün ve Edebiyat” ve “Ekonomi, Gündelik Hayat, Çevre ve Basın” ana başlıkları altında, Dersim’in gerçekliğini kavramayı sağlayan birçok konuda yazılar yer alıyor derlemede. Hem Dersim’i anlamak için hem Dersim hakikatiyle yüzleşmenin ve “Dersim çalışmalarının” bir muhasebesi için önemli bir kaynak.
Mustafa Akçınar, Şükrü Aslan, Tayfun Atay, Songül Aydın, Özgür Bal, Mehmet Bayrak, Tanıl Bora, Yücel Demirer, Ali Ekber Doğan, Zeliha Hepkon, Kamber Kaya, Hatice Kurtuluş, Gözde Orhan, Şerif Gürçağ Tuna, Besime Şen, Mehtap Tosun, Ahmet Yaraş, Sinan Yıldırmaz, Özkan Yıldız, Rıza Yıldırım ve Besim Can Zırh’ın yazılarıyla.
(Tanıtım Bülteninden)

Kitapta yer alan bölümler
Derin Bir Kuyu Dersim’e Berlin’den Bakmak Besim Can Zırh, Mustafa Akçınar
1930’lardan 1950’lere Resmi Milliyetçiliğin Dersim’e Bakışı: Asimilasyonizmin Kırılganlığı Tanıl Bora
1938’de Dersim’den Batı İllerine Zorunlu Göç Songül Aydın
Kiştim Mari: Dersim Yöresi Kızılbaş Evladına Bağlanma Girişimi ve Sonuçları Rıza Yıldırım
Yol’da Kurulan Kimlik: Dersim Ermenileri Mehmet Bayrak
Tunceli’nin Bugünkü Ekonomik Manzarasına Dair Bir Fotoğraf Kamber Kaya
Tunceli- Dersim’de Tembelliğin Kültürleştirilmesi: Emek Süreçlerinin Özgünlükleri Çerçevesinde Bir Bakış Ali Ekber Doğan, Şerif Günçağ Tuna
Ekoloji ve Siyaset: Munzur Baraj Projelerine Karşı Toplumsal Direniş Örneği Gözde Orhan
Tunceli’de Yayınlanan Yerel Süreli Yayınlar: Bibliyografik Bir Döküm Besime Şen, Sinan Yıldırmaz
Tarihsel Bir Kaynak Olarak Yerel Gazeteler: Tunceli Sesi Gazetesi Üzerinden Tunceli’de 1960’lı Yıllar Zeliha Hepkon
Bir Kentin Geçmişi ile Geleceği Arasındaki Yolculuğunda Müze Ahmet Yaraş
Bir Hayali Cemaat Olarak Dersim ve Gündeme Üniversite Üzerinden Müdahale Yücel Demirer
Gölgelere Rağmen Mağrur Hatice Kurtuluş
Dersim’i Parantezden Çıkarmak Tayfun Atay

Kitabın Künyesi
Dersim’i Parantezden Çıkarmak
(Dersim Sempozyumunun Ardından)
Şükrü Aslan
İletişim Yayınevi / Araştırma-İnceleme Dizisi
Yazar : Songül Aydın, Zeliha Hepkon
İstanbul, Eylül 2013
360 s

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here