Dünyayı Değiştiren Düşünürler Cilt: 1 (Hint Veda’larından Giardino Bruno’ya) – Sadık Usta

Felsefe nedir? Felsefe ne zaman ortaya çıktı ve hangi tarihsel süreçlerin ürünü oldu? İdealizm mi yoksa materyalizm mi daha önce ortaya çıktı? Tarihten günümüze değişmeyen felsefi bir çizgi var mı? Felsefede eşitlik düşüncesinin kaynağı nedir ve ütopya ile ilişkisi nedir?

Elinizdeki bu eser, hem dünyayı değiştiren düşünürlerin eserlerinden bir seçki sunuyor hem de yukarıdaki sorulara yanıtlar veriyor.

Dört cilt olarak hazırlanan bu eserde felsefenintemel metinleri yer alacaktır.

Birinci ciltte yer alan filozoflar şunlar: Hint Vedaları, Uddalaka, Konfüçyus, Lao Tse, Hesiodos, Anaksimander, Heraklit, Demokrit, Platon, Aristo, Epikür, Lukretius, İbn-i Sina, Da Vinci, Luther, Erasmus, Münzer ve tabii ki ölümsüz Bruno…
(Tanıtım Bülteninden)

Kitabın Künyesi
Dünyayı Değiştiren Düşünürler Cilt: 1
(Hint Veda’larından Giardino Bruno’ya)
Sadık Usta
Hazırlayan: Sadık Usta
Yordam Kitap / Düşünce Tarihi Dizisi
İstanbul, Şubat 2013, 1. Basım
364 sayfa

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here