Düşünümsel Antropoloji İçin Cevaplar – Loic J.D. Wacquant, Pierre Bourdieu

Günümüz sosyal bilim dünyasına damgasını vurmuş isimlerden biridir Pierre Bourdieu. İncelediği alanlar açısından büyük bir çeşitlilik gösteren eserleri, dünyanın dört bir yanında çeşitli disiplinlerden araştırmacıları etkiledi, etkiliyor.

Bourdieu’nün dünyasına genel bir bakış sunan bu kitap üç bölümden oluşuyor: İlk bölümü oluşturan giriş yazısında Wacquant, Bourdieu’nün bütün eserleri üzerine derli toplu, ama son derece derinlikli bir değerlendirme yapıyor. İkinci bölümde, Wacquant’la yaptığı görüşmelerde Bourdieu, sosyolog ve antropolog olarak entelektüel serüveninin adeta bir muhasebesini yapıyor. Çalışmalarını, kullandığı temel kavramları, -yapı, alan, strateji, habitus, kültürel sermaye, çıkar, illusio, simgesel iktidar- olabildiğince yalın ve anlaşılır bir dille açıklıyor. Eserlerinin yanlış anlaşılmasının nedenlerine işaret ederek kendisine yöneltilen eleştirilere cevap verirken, hem sosyal bilimler alanının genel bir haritasını çizmiş oluyor, hem de bu alanda kendi özgün konumunu net bir şekilde ortaya koyuyor. Kitabın üçüncü bölümünde lisansüstü öğrencileriyle yaptığı bir araştırma seminerinde verdiği konferanslar yer alıyor. Bu bölümde Bourdieu, araştırma anlayışının öğrencilere aktarırken pratikten yola çıkıp epistemolojik ilkelere ulaşıyor.

Düşünümsel Bir Antropoloji İçin Cevaplar, çağdaş sosyal bilimcilerin belki de en önemlisi Bourdieu’nün eserlerine mükemmel bir giriş niteliği taşıyor.
(Arka Kapak)

Kitabın Künyesi
Düşünümsel Antropoloji İçin Cevaplar
Orjinal Adı: Reponses
Loic J.D. Wacquant, Pierre Bourdieu
İletişim Yayınevi / Araştırma-İnceleme Dizisi
Çeviri: Nazlı Ökten
3.Baskı Nisan 2010, İstanbul
(1.Baskı Ekim 2003, İstanbul)
295 sayfa

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here