Emperyalizmin Yeniden Keşfi – John Bellamy Foster

İmparatorluğun büyümesi ne Birleşik Devletler’e özgüdür, ne de bazı özel devlet politikalarının bir ürünüdür. Daha çok kapitalizmin tüm tarihinin ve mantığının sistematik sonucudur. Kapitalizm on beşinci ve on altıncı yüzyıllardaki doğumundan bu yana küresel olarak yayılmacı; metropol ile uydu, merkez ile çevre arasında hiyerarşik biçimde bölünen bir sistem oluşturur. Geçmişte olduğu gibi bugün de emperyalist sistemin hedefi; çevre ekonomilerini merkez kapitalist ülkelerden gelen yatırımlara açmak, böylelikle de dünya sisteminin çevresinden merkezine doğru hem hammaddelerin düşük fiyatlar üzerinden sürekli arzını, hem de net ekonomik artığın dışarıya doğru akışını güvence altına almaktır.
(Tanıtım Yazısından)

Kitabın Künyesi
Emperyalizmin Yeniden Keşfi
John Bellamy Foster
Kalkedon Yayıncılık / Monthly Review Kitaplığı Dizisi
Yayına Hazırlayan : Hakan Tanıttıran
Redaksiyon : Şafak Tanrıverdi
Kapak Tasarımı : Hakan Şan Borteçin
Çeviri : Çiğdem Çidamlı
İstanbul, 2006, 2. Basım
328 sayfa

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here