Ermeni Kültürü ve Modernleşme (şehir – oyun – mizah – aile – dil) – Anahide Ter Minassian

Aras Yayıncılık’tan çıkan kitap; Ermeni kültürel, toplumsal ve siyasal yaşantısıyla ilgili yaptığı tarih çalışmalarıyla tanınan ünlü tarihçi Anahide Ter Minassian’ın, farklı yer ve zamanlarda yayımlanmış altı makalesini bir araya getiriyor. Ermeni Kültürü ve Modernleşme adını taşıyan bu derleme, Osmanlı Ermeni toplumunun modernleşme sürecinde yaşadığı mücadele, direniş ve dönüşümleri, bunların kültürel ve entelektüel alana, günlük yaşama yansımalarını, iç ve dış gelişmeleri de göz önünde bulundurarak mercek altına alıyor. Ter Minassian, özellikle on dokuzuncu yüzyıl ile yirminci yüzyılın ilk çeyreğine odaklanan bu yazılarda, İzmir Ermenilerinin, köylerinden büyük şehre çalışmaya gelen göçmenlerin, Ermeni yeniyetmelerinin Anadolu topraklarında oynadığı oyunların, pehlivanların, cambazların, mizah gazetelerinin, siyasi reform çabalarının, Amira sınıfının, aile yaşantısının, Ermeni dili üzerinden yaşanan çekişmelerin, Ermeni dil oğlanlarının izini sürüyor. Kent tarihi, etnografi, monografi, basın, sözlü tanıklıklar, arşiv belgeleri gibi çok çeşitli alanlara yayılan kaynaklardan beslenen bu çalışma, yalnız Ermenilerin değil, Osmanlı topraklarında yaşayan tüm halkların tarihsel deneyimlerine ve ele aldığı döneme önemli ölçüde ışık tutuyor. Kitapta yer alan makalelerin başlıkları şöyle:

1. İzmir Ermenileri: Küçük Bir Cemaatin Dinamizmi
2. Osmanlı İmparatorluğu’nda Ermeni Yeniyetmelerinin Oyunları
3. Ermenice Süreli Yayın Gavroş’ta Hiciv Çizimleri 1908-1920
4. Bir Ermeni Amira Ailesi: Dadyanlar
5. Osmanlı Ermenilerinde İktidar Çekişmesinin Bir Yönü Olarak Dil 1853-1914
6. Fransa Kralı’nın “Ermenileri”
(Tanıtım Yazısından)

Kitabın Künyesi
Ermeni Kültürü ve Modernleşme
(şehir – oyun – mizah – aile – dil)
Anahide Ter Minassian
Aras Yayıncılık / İnceleme Dizisi
Çevirmen: Sosi Dolanoğlu
Yayına Hazırlayan : Nazan Maksudyan, Rober Koptaş
Kapak Tasarımı : Mehmet Sinan Niyazioğlu
İstanbul, 2006, 1. Basım
190 sayfa

Anahide Ter Minassian, 1929’da Paris’te doğdu. Babası, Sivas Zara doğumlu Levon Kevonyan annesi, ünlü Gülizar-Keğam Der Garabedyan çiftinin kızları, Muş doğumlu Armenuhi Der Garabedyan’dır. Ermeni yazar ve sanatçıların çevrelediği bir aile ortamında yetişti. Sorbonne’da tarih ve coğrafya öğrenimi gördü. Paris’teki çeşitli liselerde ders verdi. 1969’dan itibaren, Sorbonne ve EHESS’te, Rusya tarihi, uluslararası ilişkiler tarihi, Ermeni toplumsal, kültürel ve siyasal tarihi gibi konular üzerinde çalışmalar yürüttü. Fransa, ABD, Türkiye, Lübnan, Yunanistan ve İran’da, çeşitli dergi ve kitaplarda pek çok makalesi yayımlandı. Farklı yer ve zamanlarda yayımlanmış altı makalesini bir araya getiren Ermeni Kültürü ve Modernleşme adlı kitabı 2006 yılında Aras Yayıncılık tarafından basıldı.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here