Ermeni Müziği (Armenian Folk Songs) ? Sirvart Polatyan

‘Ermeni Müziği’ Komitas Vartabed’in 1890 ve 1901 yılları arasında, Anadolu’da sınırlı bir bölgede derlediği üç bini aşkın halk şarkısı arasından alınan iki yüz elli üç Ermeni halk şarkısıyla O. Abraham’ın ve E. M. Hornbostel’in Maraş ve Antep’te yaptıkları kayıtlardan notaya aldıkları yirmi Türk halk şarkısının analizinden oluşuyor. Şarkıların modalite ve form yapısı açısından birbirinden farklı olması, halk şarkılarının uzun bir geçmişe sahip olduğunu ve pek çok yabancı etki taşıdığını gösteriyor.
Ermeni müziğindeki analitik çalışmalarıyla tanınan Sirvant Polatyan, Gomidas’in derlediği iki yüz elli üç halk şarkısını Avrupa notasyonu ile yazan Spiridon Melikyan’in hazırladığı kitaptan hareketle, bu ezgilerin analizini yaparken şunları belirtmeyi ihmal etmiyor: ” Bu çalışmada, müzik kayıtları değil, basılı müzik eserleri kullanılması nedeni ile ölçülen aralıklar ve diziler Avrupa notasyonundaki en yakın eş değeriyle verilmiş olup gerçek perde olarak ele alınmamalıdır. Ermeni müziğinde yarım aralıktan daha küçük aralıkların ve bunun yanı sıra nötr üçlülerin ve altılıların var olması muhtemeldir. (…) Öyle görülüyor ki Ermeni müziği tanpere sistemdeki aralıklardan farklı aralıklar içeriyor, ancak bu farklılığın yapısı bilinmiyor; Yüzyıllardır süren ilişki nedeniyle Ermeni ve Türk aralıkları arasında bir benzerlik olduğu varsayımında bulunabiliriz”.
(s. 13)

Ermeni Müziği – Sirvart Polatyan
Avesta Yayınları
Çeviren: Tolga Tanyel – 116 sayfa, Baskı Tarihi: 1998
Özgün Dili: İngilizce; Özgün Adı: Armenian Folk Songs

Yorum yapın

Daha fazla Ermeni Edebiyatı, Müzik Kitapları
Kürt Müziği – Kendal Nezan, Mehrdad R. Izady, Ayako Tatsumura, Erol Mutlu, Christian Poche, Dieter Christensen, Archimandrite Komitas

'Doğal minör gamındaki melodilere, dinamik ritimlere ve parlak bir vokal icraya sahip olan Kürt müziği dinyleyicide çok özel bir ruh...

Kapat