Felsefenin Beşiği Anadolu, Derman Bayladı

Derman Bayladı, ‘Felsefenin Beşiği Anadolu’da, Anadolu’da antik çağlarda ortaya çıkmış felsefe akımlarını ve filozofları ele alıyor. Thales, Anaksimandros, Anaksimenes, Demokritos, Protagoras, Herakleitos, Ksenophanes, Pythagoras, Epikouros ve Ariston, bu Anadolulu filozoflardan sadece birkaçı. Bayladı’nın çalışması, başta Batı Anadolu olmak üzere, Anadolu’nun çeşitli bölgelerinde ortaya çıkmış çok sayıda isme yer vermesiyle oldukça kapsamlı ve zengin bir çalışma. Batı Anadolu’dan İyonya, İç Batı Anadolu, Kıyı Ege Kentleri, Ege Adaları, Karadeniz Bölgesi, Marmara Denizi Çevresindeki Adalar ve Kapadokya, bu filozof ve felsefe okullarının bulunduğu başlıca coğrafyalar.
“Bu kitap tarihteki felsefe okul ve akımlarını, bunlara bağlı ya da bağımsız filozofları ele alan klasik türde bir felsefe tarihi değildir. Ya da şöyle ifade edelim: Kitap felsefe okullarını da, filozofları da ele alıyor elbette, ama Anadolu ile ilgi ve bağlantıları ölçüsünde. Bir başka deyişle, kitabın yola çıkış noktası doğrudan herhangi bir felsefe okulu ya da filozof değil, Anadolu?dur. Kitabın konusunu filozof ve düşünürlerle sınırladığımız için yine Anadolulu bilginlere, ozanlara, yazarlara, sanatçılara yer vermedik. Miletoslu şehir plancısı Hippodamos, Koslu hekim Hippokrates, Bergamalı hekim Galenos, Miletoslu tarih yazarı Hakataios, Samosatalı (Samsat) Lukianos vb. bu nedenle kitapta yer almıyorlar. Buna karşılık mitolojiyi felsefeye taşıyan Anadolulu Homeros ve Anadolu kökenli Hesiodos?tan uzun uzadıya söz ediliyor kitapta. Aynı nedenle Karialı (Karya) Herodotos?tan da.Kitabın daha çok Anadolu kültür ve uygarlığıyla ilgilenenlerin yanı sıra felsefe amatörlerinin de ilgisini çekebileceğini düşünüyorum.” Derman Bayladı

Felsefenin Beşiği Anadolu, Derman Bayladı, Say Yayınları, felsefe, 152 sayfa

Derman Bayladı’nın Hayatı

1940’ta doğdu. İstanbul İktisadî ve Ticarî İlimler Akademisi’ni bitirdi. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji ve Klasik Filoloji bölümlerinde okudu. TRT İstanbul Radyosu’nda on beş yıl prodüktör olarak görev yaptı ve yüzlerce radyo programına imzasını attı. 1983 yılında gerçekleştirmiş olduğu ‘Bu Şehr-i Stanbul’ adlı dizi programla Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nce Radyo-TV yayınları dalında ‘Yılın Gazetecisi’ seçildi. 1985 yılında TRT’deki görevinden kendi isteğiyle emekliye ayrıldı. Halen araştırma ve çevirilerinin yanı sıra ‘Profesyonel Turist Rehberi’ olarak çalışmaktadır.

Henüz Pertevniyal Lisesi’nde öğrenciyken tarih öğretmeni merhum Reşad Ekrem Koçu’nun anlatmış olduğu “Troilalı Hektor’un öyküsü” ve birlikte gezdikleri İstanbul Arkeoloji Müzesi’nde gördüğü eserler orda mitolojiye karşı merak uyandırdı. Bu merak onu mitolojinin köklerini aramaya, Eski Yunan ve Latin dillerini öğrenmeye yönlendirdi. Anadolu kültür ve uygarlığı üzerinde yaptığı çalışma ve araştırmalardan edindiği birikimi bir yurt tanıtım hizmeti olarak yabancı konuklara da sunmak amacıyla “Turist Rehberliği” mesleğini seçmiş bulunuyor.

Çin Dağı, Çinçin Dağı adlı masal kitabı, Nesini Söyleyim (Mahmut Alptekin ile) adlı halk edebiyatı araştırması (Varlık Yay.) Tanrıların Öyküsü, Uygarlıklar Kavşağı Anadolu, İstanbul’un Yüreğinde Tarihe Yolculuk, Dinler Kavşağı Anadolu adlı inceleme kitapları, Nağmeler Tahtım Olsa adlı romanı (Say Yayınları) çeşitli edebiyat dergilerindeki ve Cumhuriyet gazetesindeki yazıları, İngilizce ve Fransızcadan yaptığı yirmi kadar çocuk klasiği çevirisi, TRT’de yayımlanan radyofonik oyunları kültürel etkinlikleri arasında yer almaktadır.

Eserleri
Anadolu Masalları 1 – Derleyen (Say)
Anadolu Masalları 2 – Derleyen (Say)
Aya Seyahat – Çevirmen (Bordo Siyah)
Cumhuriyete Kan Verenler – Yazar (Bulut)
Cumhuriyete Kan Verenler – Yazar (Bilge Karınca)
Dinler Kavşağı Anadolu – Yazar (Say)
Ece ile Arda Çanakkale’de – Yazar (Bulut)
Ece ile Arda İstanbul’un Yüreğinde – Yazar (Bulut)
Ece ile Arda Peribacaları Ülkesinde – Yazar (Bulut)
Efsaneler Dünyasında Anadolu -Anadolu Mitolojisi- – Yazar (Say)
Eski Çağların Süpermen’i Herkül – Yazar (Bulut)
Felsefenin Beşiği Anadolu – Yazar (Say)
Gece Yarısı Çalınan Kapı – Yazar (Bulut)
Grimm Masalları – Çevirmen (Say)
İskandinav Masalları – Çevirmen (Say)
Klasik Mitolojide Aşk Masalları – Yazar (Bulut)
Kutsal Kitapta ve Mitologyada Yasak İlişkiler Aykırı Sevdalar – Yazar (Milenyum)
Mitoloji Sözlüğü – Yazar (Say)
Nağmeler Tahtım Olsaydı – Yazar (Say)
Nihat ile Murat – Yazar (Bulut)
Perrault Masalları – Çevirmen (Say)
Pythagoras – Bir Gizem Peygamberi – Yazar (Say)
Rus Masalları – Çevirmen (Say)
Tanrıların Öyküsü – Yazar (Say)
Troianın Romanı – Yazar (Milenyum)
Uygarlıklar Kavşağı Anadolu – Yazar (Say)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here